Blog

Základy práce s NAVRCHOLU.cz (2. díl)

V minulém díle jsme si založili uživatelský účet, přidali web a vložili měřící kódy do stránek. Nyní je načase seznámit se podrobněji s administračním rozhraním a se základními statistikami, které NAVRCHOLU.cz poskytuje.

Administrační rozhraní

Po přihlášení vidíme hlavní stránku administračního rozhraní Moje NAVRCHOLU.cz. Slouží jako přehled webů, u kterých měříme návštěvnost.

Administrace - Moje Navrcholu

V pravé části stránky vidíme seznam webů, které jsme zaregistrovali do NAVRCHOLU.cz.

V první kolonce je jméno webu, které slouží zárověň jako odkaz do jeho statistik návštěvnosti. Stejnou funkci plní také první ikonka.

Druhá ikonka ve sloupečku Statistiky slouží k nastavení filtrů a konverzí. Filtry a konverzemi se budeme zabývat v některém z následujících dílů seriálu.

Seznam webů v administraci Navrcholu.cz

Ve sloupečku Web vidíme 4 ikonky:

 • Přehled informací o webu.
 • Správa uživatelů – zde můžete přidat, či odebrat uživatele, kteří mají přístup ke statistikám.
 • Editace údajů webu – po kliknutí na tuto ikonku můžete změnit údaje o měřeném webu, které jste zadali při jeho registraci.
 • Měřící kód – pokud z nějakých důvodů potřebujete znovu měřící kód vložit, na této stránce jej najdete.

ID webu – slouží jako jednoznačný identifikátor daného webu, který vám je přidělen při registraci.

V levé části stránky se nachází menu administračního rozhraní a jeho jednotlivé položky:

 • Zasílání statistik e-mailem – můžete si nechat na váš e-mail denně zasílat statistiky návštěvnosti za předchozí den.
 • Uživatelská příručka (PDF) – chcete-li si přečíst kompletní návod ke službě NAVRCHOLU.cz, je pro vás připravena příručka v elektronické formě. Zákazníci, kteří si objednají tarif Platinum, dostanou tuto příručku v tištěné podobě.
 • Objednávka tarifu Profi (ev. Platinum) – chcete-li objednat vyšší variantu tarifu, můžete tak učinit přímo z administračního rozhraní.
 • Porovnání tarifů – přehled jednotlivých tarifů a statistik, které nabízejí.
 • Objednávka zvýrazněného zápisu – možnost zvýraznění zápisu vašeho webu v katalogu Navrcholu.
 • Přidat web – přidání nového webu, u kterého chceme měřit návštěvnost.
 • Nápověda a FAQ – stránky nápovědy a nejčastěji kladených dotazů.

Statistiky

Po kliknutí na odkaz našeho webu v tabulce (nebo na ikonku Statistiky), se zobrazí stránka statistik, kde vidíme základní přehled návštěvnosti za aktuální den. Svislá osa grafu vyjadřuje počet, vodorovná označuje hodinu.

Navrcholu.cz - Přehled návštěvnosti

Oranžová křivka ukazuje průměrnou návštěvnost.

Navigační menu

Navrcholu.cz - Navigace statistika

Pomocí navigačního menu na levé straně stránky přecházíte mezi jednotlivými statistikami a nastavujete období, za které chcete statistiky zobrazit.

Na postranním obrázku vidíte navigační menu se všemi dostupnými statistikami, které nabízí nejpokročilejší tarif Platinum (můžete jej vyzkoušet na 30 dní zdarma).

Kalendář

Kalendář slouží k nastavení data nebo období, za které se budou statistiky zobrazovat. V horní části kalendáře se nachází odkaz na roční statistiky, pod ním odkaz na měsíční statistiky.

Postraními šipkami se můžete mezi měsíci a roky pohybovat. Následují jednotlivé dny. Kliknutím na odkaz příslušného dne aktivujete zobrazování statistik pouze pro tento vybraný den. Postranní šipkou vyberete celý týden.

Období, které vyberete, bude vždy vyznačeno žlutou barvou.

Všechny statistiky dostupné z navigačního menu se tedy budou vztahovat k období (případně datumu), které si v kalendáři určíte.

Navigace statistika

Zbytek navigačního menu slouží pro pohyb mezi jednotlivými statistikami. Statistiky jsou rozčleněny do 3 logických celků:

 • Návštěvnost – statistiky týkající se návštěvnosti webu vás zpočátku budou zajímat asi nejvíce. Můžete sledovat počet návštěvníků, aktivních návštěvníků (vysvětlíme si dále), vracejících se návštěvníků, ale i zobrazených stránek a unikátních IP adres.
 • Návštěvníci – statistiky, poskytující informace jak o přístupech návštěvníků na web z odkazuících stránek, tak o technickém vybavení návštěvníků a jejich nastavení prohlížeče.
 • Web – pokročilejší statistiky, které poskytují detailní informace o chování návštěvníků na vašem webu. Zjistíte, jak se návštěvníci na vašem webu pohybují, které stránky zhlédnou jako první a které jako poslední, kolik času na vašem webu stráví a kolik stránek si zobrazí za jednu návštěvu. V neposlední řadě můžete také měřit konverze (tj. například objednávky z webu, odeslání kontaktního formuláře, atp.) a zjistit, odkud přicházejí vaši skuteční zákazníci a jak se na webu chovají.

Záhlaví stránky statistik

Navrcholu.cz - Lišta grafu

Nad každým grafem je lišta, která slouží k práci se statistikami. Vlevo jsou šipky, pomocí kterých se pohybujete v časových období, v závislosti na tom, jaké období jste zvolili v kalendáři. V pravé části lišty jsou ikonky, které slouží k exportu dat do formátu XLS, tisku statistik a vyvolání nápovědy.

Popis základních statistik

Nyní již víme, co všechno lze pomocí NAVRCHOLU.cz měřit. Pojďme se tedy nejdříve podívat na popis základních statistik.

Návštěvníci

Statistika, na kterou se asi většina z vás podívá nejdříve, má název Návštěvníci. Za zvolené období zobrazuje počet unikátních návštěvníků, kteří navštívili web alespoň jednou.

Navrcholu.cz - Statistika Návštěvníci

Na obrázku vidíte jednodenní statistiku návštěvníků.

Návštěva

Návštěvou rozumíme buď jeden nebo více požadavků na web z jednoho prohlížeče, přičemž mezi posledním a předchozím požadavkem neuplynulo více než 30 minut. V praxi to znamená, že prohlížíte-li si stránku A a po 35 minutách přejdete na stránku B (samozřejmě v rámci téhož webu), je to započítáno jako 2 návštěvy.

Aktivní návštěvníci

Aktivní návštěvník navštěvuje web pravidelně – tj. ve vztahu ke dni alespoň 2x denně, ve vztahu k týdnu alespoň 3x v různých dnech a ve vztahu k měsíci alespoň ve třech různých týdnech v měsíci.

Navrcholu.cz - Statistika Aktivni návštěvníci

V grafu je zobrazen počet aktivních návštěvníků ve vztahu k počtu návštěvníků celkem.

Vracející se návštěvník

Návštěvník je v systému Navrcholu.cz identifikován pomocí cookie. Cookie je textový soubor, který může server uložit na počítač návštěvníka. Posléze je tento soubor použit při opětovné identifikaci návštěvníka. Je tedy možné zjistit, zda se návštěvníci na váš web vrací.

Vzhledem ke dni se za vracejícího návštěvníka se považuje ten, který web navštívil v daný den a zároveň v den předchozí. Vzhledem k týdnu se je vracející návštěvník ten, který se web navštívil v daném týdnu a zároveň i v týdnu předchozím. Ve vztahu k měsíci je vracející se návštěvník ten, který web navštívil v daném měsíci a zároveň v měsíci předchozím.

Zobrazené stránky

Zobrazované stránky jsou požadavky na stránky webu, ve kterých je správně umístěný měřící kód.

Unikátní IP adresy

Statistika přístupů z unikátních IP adres nemá příliš vysokou vypovídající hodnotu, neboť za jednou IP adresou může být skryto více počítačů.

A to je pro dnešek vše. Ve třetím díle se budeme věnovat statistikám odkazujících stránek a technického vybavení návštěvníků.


Navštivte školení Google Analytics pro začátečníky.

3. 4. 2007 Přemysl Žák
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.

Nejsilnější garance výkonu vašeho online marketingu na trhu

Za výsledky ručíme naší odměnou

Více o službě
×