Blog

Jak vyměňovat odkazy

Web by měl být kvalitně zpracován po technické stránce a obsahovat vhodně zvolená a rozmístěná klíčová slova, jež odpovídají zaměření webu a jsou často hledaná, tedy mají dobrý potenciál zvýšení návštěvnosti. To ovšem samo o sobě nestačí, aby vyhledávače stránku upřednostnily ve výsledcích vyhledávání, je důležité, aby na ni odkazovaly jiné weby. Čím více a čím kvalitnější, tím lépe. Stránka je pak z pohledu vyhledávače atraktivní a má zájem její obsah nabízet svým uživatelům.

Jak dostat web na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání a získat tak více návštěvníků? Rozhodující jsou především dva faktory,

 • zpracování a obsah vašeho webu,
 • počet a kvalita zpětných odkazů.

Web by měl být kvalitně zpracován po technické stránce a obsahovat vhodně zvolená a rozmístěná klíčová slova, jež odpovídají zaměření webu a jsou často hledaná, tedy mají dobrý potenciál zvýšení návštěvnosti. To ovšem samo o sobě nestačí, aby vyhledávače stránku upřednostnily ve výsledcích vyhledávání, je důležité, aby na ni odkazovaly jiné weby. Čím více a čím kvalitnější, tím lépe. Stránka je pak z pohledu vyhledávače atraktivní a má zájem její obsah nabízet svým uživatelům.

Jednou z cest, jak získat kvalitní a tématicky související zpětné odkazy, je jejich výměna s vytipovanými partnery. Je zpravidla výhodná pro obě strany – oba weby si polepší, nikdo nic netratí. Webových stránek jsou na internetu miliardy. Jak poznat, se kterými z nich je výhodné odkazy vyměnit a jak to provést?

Najděte partnery

Prvním krokem je vytipovaní vhodných partnerů. Zde platí, že čím jsou stránky tématicky bližší, tím větší hodnotu odkaz má. Mechanismus zvaný TopicRank posuzuje, nakolik jsou provázané stránky obsahově příbuzné a přičítá jim za to kladné body. Vytváří si dokonce databázi podobně zaměřených skupin webů. Dostat se do rodiny tématicky blízkých stránek pro vás může mít jedině pozitivní efekt. Propojení s odlišně směrovaným obsahem nepřinese žádné body navíc, ale na druhou stranu ani neuškodí.

Značně negativní dopad však může mít provázání s tzv. závadným obsahem. Sem patří stránky zaměřené na sex, zbraně, drogy, hazard, spam. Ocitnete-li se s nimi v jedné skupině, vyhledávač pak vaše stránky nemusí vůbec zobrazovat ve výsledcích hledání při dotazech na slova nezávadná, což je velmi nemilé. Jaké stránky považuje Google za příbuzné té vaší, můžete snadno zjistit při hledání s přepínačem related:adresavasehowebu.cz.

Druhým důležitým faktorem pro výběr partnerů je PageRank jejich stránek. A v tomto případě nikoliv PageRank hlavní strany (např. http://www.firma.cz/), ale konkrétní adresy, na které bude odkaz k vám umístěn (např. http://www.firma.cz/partneri/odkazy.html). Jeho orientační hodnotu zjistíte z lišty Google Toolbar, jedná se o číslo od nuly do deseti. Každý odkaz je sice dobrý, ale významnější přínos pro váš web mají pouze ty s Google Toolbar PageRank (GTPR) tři a vyšší, případně s vysokou pravděpodobností jeho brzkého zvýšení na tuto úroveň (např. redesignovaná prezentace již dobře zavedené a zalinkované firmy).

Pamatujte, že PageRank se dělí rovnoměrně mezi všechny odkazy na stránce. GTPR dejme tomu šest sice může vypadat působivě, ale pokud se na stránce nachází padesát odkazů, získává z něj každý pouhou padesátinu. Je proto dobré dbát, aby váš příchozí odkaz nebyl oslaben armádou sousedů.

Odkazujte první

Abyste mohli někoho požádat o výměnu odkazu, velí slušnost učinit první vstřícný krok. Tím je umístění odkazu na partnerovy stránky na svoji prezentaci. Můžete si pro odkazy vytvořit speciální sekci nazvanou třeba originálně Partneři nebo Odkazy. Dejte však pozor, aby nebyla příliš zapadlá ve struktuře webu, spíše naopak, pokuste se ji odkázat z ostatních částí tak, aby získala PageRank dostatečně atraktivní pro potenciální partnery. V textu odkazu uveďte co nejvýstižněji název webu, nejlépe ten, který uvádí sám majitel – najdete ho v záhlaví okna prohlížeče.

Piště slušně

Nyní je na čase pustit se do navázání kontaktu. Protože se jedná o oblast Internetu, nejvhodnější bude pravděpodobně zvolit cestu e-mailové komunikace. Zkuste dopis zformulovat stručně, výstižně a zdvořile. Můžete se držet následujících bodů:

 • Výstižně zformulujte účel zprávy do kolonky „Předmět“. Nic složitého, postačí něco jako „Nabídka na výměnu odkazů s webem www.vaseadresa.cz“.
 • Pokud máte dostatečné kontaktní informace, oslovte přímo adresovanou osobu.
 • Stručně a věcně předložte svoji nabídku. Uveďte zejména adresu vašeho webu a adresu konkrétní stránky, která na budoucího partnera odkazuje. Nezapomeňte také napsat, ze které stránky byste si přáli získat zpětný odkaz.
 • Zdvořilé rozloučení a připojení podrobných kontaktních informací by mělo být samozřejmostí.

Hotovo. Zprávu pošlete a dejte druhé straně čas na odpověď. Pokud se neozve do týdne až čtrnácti dnů, pravděpodobně o vaši nabídku nemá zájem. Odkaz na svých stránkách v takovém případě odstraňte a oslovte jiného partnera.

Zkontrolujte výsledek

Je-li odpověď kladná, zkontrolujte, zda a jakým způsobem na vás partner odkázal. Věnujte několik okamžiků přezkoumání toho, jestli umístění odkazu odpovídá výše zmíněným zásadám, tedy zda:

 • je umístěn na stránce s dostatečným PageRankem,
 • není ztracen v moři jiných odkazů,
 • server neobsahuje závadný materiál.

Platí staré přísloví důvěřuj, ale prověřuj. Existují dva způsoby, jak může protistrana na váš web odkazovat, a přesto nepřidávat kladné body vašemu PageRanku. Abyste je odhalili, je třeba nahlédnout do zdrojového kódu odkazující stránky. Pokud se v následujících pojmech neorientujete, požádejte o pomoc někoho zkušenějšího.

 • V meta tagu ROBOTS či souboru robots.txt nesmí být zakázáno indexování stránky.
 • V meta tagu ROBOTS nesmí být zakázáno následování vnějších odkazů.
 • Samotný odkaz by neměl obsahovat atribut rel=“nofollow“, na nějž mohou některé vyhledávače brát ohled.
 • A to je vše. Kontrolu doporučujeme čas od času zopakovat, stránky partnera se mohou měnit a odkaz úmyslně či omylem zmizet.

Zpětné odkazy, které na vaše stránky vedou a jsou indexovány vyhledávači, uvidíte při zadání adresy webu s přepínačem link: do vyhledávacího formuláře – příklad na Google (ten však nezobrazí všechny weby, pouze kvalitní), Yahoo, Jyxo.

Adam Fendrych, 24. 10. 2007

24. 10. 2007 Přemysl Žák
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×