Blog

Připravte PPC kampaně na Vánoce

Vánoce bývají pro většinu podnikatelů největší sezónou, která je vyústěním úsilí celého roku. Navíc výnosy z online prodejů o Vánocích rok od roku rostou. Příprava a úprava PPC kampaní vzhledem k Vánocům je tedy něčím, na co bychom neměli zapomenout. Následujících pár tipů by s touto přípravou mohlo pomoci.

Nezaspěte!

Už se Vás letos někdo ptal, zda již máte nakoupeno na Vánoce? Zdá se, že lidé nakupují dárky čím dál tím dříve a někteří mají dokonce již nakoupeno. Jak to s těmi Vánocemi tedy vlastně je? A kdy přesně začínají? Najít odpověď na tyto otázky pro naše produkty nám mohou pomoci Google Insights či Google trends. Následující obrázek ukazuje vývoj hledanosti výrazů vánoce, dárek, dárky, hračky v České republice v měsících minulého roku. Z grafu je patrné, že hledanost roste již od konce září. Pokud se podíváme na výraz hračky, tak zde za zmínku stojí ukončení sezony uprostřed prosince. S online nakupováním na Vánoce logicky lidé končí dříve ze strachu o včasné doručení dárků.

Stavme na pevných základech

Základní přípravou kampaní před Vánoci by měla být kontrola a aktualizace kampaní. Nechybí nám v kampaních některé důležité produkty a slova? Nemáme naopak v účtech produkty, které již vůbec neprodáváme? Neomezují některé vylučující výrazy můj účet. Vedou všechny produkty na funkční cílové stránky?

Nová sezonní klíčová slova

Do účtu bychom neměli zapomenout přidat i slova, která s Vánoci souvisí a to především kombinace našeho zboží s vánočními výrazy. Pokud například prodáváme kola, stojí za to zařadit mezi klíčová slova výrazy dárky pro cyklisty či dárek pro cyklistu. Je možné přidat i zcela nové vánoční sestavy zaměřené obecně na dárky. Je třeba ale počítat s vyšší cenou za proklik u těchto výrazů, neboť konkurence na tyto výrazy bývá zpravidla velmi vysoká. S výběrem klíčových slov pomůže nástroj Návrh klíčových slov v Skliku, který najdete po přihlášení na kartě Nástroje. Dalším vhodným nástrojem je v Adwords Nástroj pro návrh klíčových slov nalezitelný na kartě Možnosti v části Nástroje, která se nachází na této kartě vlevo dole.

Zapomenout bychom neměli ani na přidání nových vylučujících výrazů, mezi které mohou patřit například koledy, svíčky, ozdoby či přání.

Práce s inzeráty

Vánoční tématiku je dobré zmínit i v inzerátech. Ideální je do inzerátů zařadit speciální vánoční akce a s blížícími se Vánoci inzerovat i poslední datum doručení našeho zboží před Vánoci. Neboli upozornit zákazníka, kdy je ještě možné objednat včas tak, aby zboží mohl dát pod stromeček.

Atraktivitu inzerátů zvýší také práce se slevami a omezeností nabídky. Je vhodné zařadit věty typu: Akce končí již za 14 dní! Akce platí pouze do 4. 12. 2010. Sleva 10% do 12. 12. 2010!

Také cílové stránky, na které inzeráty vedou, by měly obsahovat vánoční tématiku a měly by počítat i s tím, že lidé, kteří před Vánoci nakupují, se mohou lišit od zákazníků nakupujících během roku. Může jít o lidi, kteří na internetu nejsou zvyklí tolik nakupovat či nakupují online poprvé a je dobré jim tedy nákup, co nejvíce usnadnit.

Testujte různé varianty inzerátů proti sobě a na základě vyhodnocení konverzního poměru, míry prokliku či míry opuštění v účtu nechte ty nejlepší.

Obsahové kampaně

Před Vánoci roste i důležitost obsahových kampaní. Lidé hledají informace o různém zboží a více brouzdají internetem. Je vhodné si ujasnit, na které stránky budou chodit lidé z naší cílové skupiny a tomu uzpůsobit obsahové kampaně. Podrobněji o tom jak na obsahovou síť pojednává stále ještě aktuální článek Nebojte se obsahové sítě.

Vhodným formátem před Vánoci jsou také AdWords bannery, které nám umožní kromě textu pracovat i s grafikou. Zajímavou funkcí AdWords je i možnost si banner vyrobit sám. Jak konkrétně si můžete prohlédnout ve videotutoriálu Tvorba grafické reklamy v Adbuilderu.

Cenové nabídky a rozpočet

Počítejte s vyšší konkurencí v období Vánoc a přizpůsobte tomu cenové nabídky. Monitorujte pečlivě vývoj pozic reklam a čerpání rozpočtu. Rychlým způsobem, jak se ujistit, že nastavené rozpočty jsou dostačující je porovnání útrat z posledního dne jednotlivých kampaní s nastaveným rozpočtem. Pokud je rozpočet vyčerpáván zcela, či je dokonce lehce převyšován, je prostor k navýšení denních rozpočtů.

Štědrým dnem to nekončí!

Po Štědrém dni bychom neměli zapomenout na to, že povánoční slevy nabývají rok od roku většího významu a i tomuto uzpůsobit kampaně. Je vhodné mít dopředu připravené nové kampaně inzerující výprodeje a vedoucími na nové speciální stránky tomuto uzpůsobené. V lednu je pak vhodné uvážit, zda se mého businessu netýkají různá předsevzetí, která si lidé kladou, a i toto případně v lednu využít v inzerátech.

Činnosti v čase

Zařaďme si nejdůležitější činnosti do časové osy, tak abychom na něco nezapomněli.


Září, říjen

  • Aktualizace a rozšiřování kampaní
  • Testování

Listopad

  • Vyhodnocení testů
  • Zvyšování cenových nabídek
  • Monitorování rozpočtů

Prosinec

  • Úpravy inzerátů o čas posledního doručení
  • Monitorování rozpočtů

Leden

  • Klíčová slova se slevami
  • Úprava inzerátů o slevy


Chcete-li před Vánoci ušetřit čas, rádi Vám s přípravou PPC kampaní na Vánoce pomůžeme.

11. 10. 2010 Helena Papírníková
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×