Dejte nám signál

Děkujeme! Brzy se vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo se ozvěte Michalovi

Michal Mládek

Sales & Marketing Director
michal.mladek@sherpas.cz773 773 817
No items found.

Proč (ne)používat Etarget

Všichni používáme AdWords a Sklik. Většina z nás už někdy využila i proklikovou reklamu na Facebooku. Méně známým hráčem v PPC je Etarget, který většina inzerentů, a nebojím se říct, že i většina agentur nevyužívá. Má to samozřejmě své důvody.

Aleš Fodor
12.4.2011

Všichni používáme AdWords a Sklik. Většina z nás už někdy využila i proklikovou reklamu na Facebooku. Méně známým hráčem v PPC je Etarget, který většina inzerentů, a nebojím se říct, že i většina agentur nevyužívá. Má to samozřejmě své důvody.

Z Etargetu jsem nikdy neměl konverze

Etarget nelze chápat jako klasický PPC systém, který je většinou chápán jako reklama ve vyhledávačích. Sice reklamu u výsledků vyhledávání také poskytuje, ale není to jeho primárním záměrem. Tím je reklama v obsahové síti, která se obecně využívá spíše k brandovému zásahu, i když někdy může mít i zajímavé přímé výkony. Obsahová síť Etargetu u nás není příliš kvalitní ani rozsáhlá, ale např. pro inzerenty na Slovensku je Etarget velmi důležitým reklamním kanálem. Neznamená to však, že bychom ho měli u českých kampaní úplně zavrhnout. I v Čechách ho ale lze efektivně využít, je ale nutné se k tomuto úkolu postavit jinak, než je pro PPC reklamu běžné.

Z předešlého je zřejmé, že výkony reklamních kampaní na Etargetu nelze vyhodnocovat v přímém srovnání nákladů a výnosů. Využít Etarget k propagaci stovek produktů nedává příliš smysl právě proto, že reklama nikdy nepřinese mnoho konverzí a bude stát poměrně dost peněz. Oproti tomu, když se na tento reklamní kanál podíváme jako na možnost zasažení široké masy uživatelů svým brandem, můžeme se setkat se zajímavými výsledky.

Základním kamenem této myšlenky je fakt, že do vyhledávání jdou lidé již s nějakým požadavkem, něco chtějí a PPC reklama jen odpovídá na jejich již vzniklou potřebu. K reklamě v obsahové síti (obecně, nejen na Etargetu) je vhodné přistupovat jako k běžné display reklamě, reklamně v tisku nebo v mediích – pokoušíme se poptávku vytvořit, nikoli ji uspokojit.

Reklamu na Etargetu je nutné koncipovat i vyhodnocovat jako brandovou reklamní aktivitu, ne jako klasickou PPC reklamu do vyhledávání.

Co jste možná nevěděli

Řazení inzerátů

Přesný vzorec, podle kterého Etarget řadí inzeráty, není veřejný. Vstupuje do něj ale pouze míra prokliku a maximální nabídnutá cena za proklik. Míra prokliku do něj ale vstupuje ve trojí podobě – MP klíčového slova, MP inzerátu a MP celého účtu.

Dva druhy klíčových slov

Při přidávání klíčových slov na Etarget Vás možná trochu zaskočí, že můžete zadat klíčová slova dvou druhů. Klíčová slova, která popisují váš produkt/službu a klíčová slova, která popisují vašeho zákazníka. Takové zadání je celkem jasné, i když zhostit se ho už nemusí být tak snadné. Proč ale po nás Etarget chce dva druhy klíčových slov a hlavně – k čemu je pak využívá?

První skupina (slova popisující produkt), totiž slouží jak pro vyhledávání, tak pro obsah. Klíčová slova v této skupině by měla poměrně úzce souviset s daným produktem a Etarget tvrdí, že tato slova ručně kontrolují a nepovolují inzerentům zadat do téhle skupiny nerelevantní slova.

Druhá skupina klíčových slov se vztahuje pouze k obsahové síti a inzerent do ní může zadat úplně cokoli.

Jak to funguje?

Jak tedy probíhá výběr inzerátů, které budou zobrazeny? Ve vyhledávání je to celkem snadné – spáruje se vyhledávací dotaz uživatele s klíčovým slovem inzerenta a reklama se zobrazí. V případě obsahu to ale funguje poněkud podivně. Etarget nejdříve analyzuje text na stránce, kde se mají inzeráty zobrazit, a vybere z textu skupinu klíčových slov, která by měla text charakterizovat. Jakým způsobem jsou tato slova vybírána, nevíme. Pokud účet inzerenta obsahuje alespoň jedno z těchto klíčových slov, bude jeho reklama zobrazena (pokud ho nepředběhne konkurence a není tedy odsunut na nižší pozice). Klíčová slova se navíc nikdy nesmějí v jednom účtu opakovat.

K výběru klíčových slov na Etarget je třeba přistupovat úplně jinak, než k výběru klíčových slov určených pro vyhledávací, ale i obsahové kampaně AdWords či Skliku.

Automatický remarketing

Google nedávno přišel s novou funkcí nazvanou remarketing (pokud se chcete o této funcki dozvědět více, přečtěte si náš článek na Lupa.cz). V podstatě jde o to, že si uživatele na svém webu označíte a poté mu můžete nabízet reklamu, ať se nachází kdekoli – reklamu přímo cílenou na tohoto uživatele, o kterém již víte, že projevil zájem o vaše produkty. Zjednodušeně.

Málokdo ale ví, že Etarget používá funkci velmi podobnou remarketingu AdWords, ale nikde se s tím nechlubí. Remarketing na Google je daleko promyšlenější a nabízí inzerentům různé možnosti nastavení podle toho, jaký je jejich cíl. Na Etargetu ho využívá každý automaticky, pokud si ho nenechá vypnout. Pokud totiž uživatel klikne na nějakou reklamu, budou ho reklamy tohoto inzerenta pronásledovat kamkoli (v rámci obsahové sítě Etarget). Přestanou, pokud uživatel na reklamu 3x klikne, uplyne 5 týdnů od prvního kliku nebo uskuteční konverzi na webu onoho klienta. Tato funkce může být chápána jako vhodné připomenutí se klientovi, který projevil zájem, což může některým klientům připadat nevhodné. Je už tedy jen na posouzení samotného inzerenta, aby se rozhodl, zda tento „remarketing“ využívat nebo ne.

Ponaučení

Etarget lze tedy efektivně využít k reklamním aktivitám, ale je potřeba k němu přistupovat jako k samostatnému systému s vlastními pravidly.

Pokud se chcete o PPC reklamě dozvědět více, přijďte na naše školení PPC reklamy I.

Nalaďte si Vysílačku

Sdílíme znalosti v podcastech, newsletterech a dalším obsahu. Přihlaste se k odběru a získejte přehled o digitálním terénu.

Děkujeme, že chcete zůstat na příjmu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo nás sledujte na těchto platformách

Kontakt

Vytáhneme vás nahoru

Nechte si hodit lano. Známe správné byznysové trasy a odhalíme každou designovou nástrahu.

Dejte nám signál