Blog

Letos naposledy: Klub WebTop100 počtvrté

Letošní program projektu WebTop100 se završil v úterý 4. prosince. Poslední večer Klubu WebTop100 byl věnován především výsledkům soutěže a účastníci dostali šanci podebatovat se zástupci odborné poroty.

Setkání zahájil Ivan Chovanec z firmy XEROX, jejíž web obsadil třetí místo v silně obsazeném žebříčku Obchod a prodej. Naprostá většina webů národních poboček XEROXu využívá společného řešení, které ovšem v českém zastoupení vyhodnotili jako nevyhovující. Zčásti na tom má vinu zastaralé technické provedení korporátního řešení, největší problém ale spočíval v komunikaci se zahraničními správci webu a jejich neochotě reflektovat národní specifika české pobočky. Rozhodnutí vydat se vlastní cestou bylo dle všeho správné, umístění webu xerox.cz v soutěži WebTop100 to jen potvrzuje. Z řeči pana Chovance bylo cítit zadostiučinění, když vyprávěl o tom, jak mu zastánci původního řešení postupně dávají za pravdu.

Další část programu byla věnována webu Czech.cz, který se kromě soutěže WebTop100 velmi dobře umístil také v anketě Křišťálová lupa, kde o výsledku rozhodovalo hlasování veřejnosti. Kateřina Zachová z Ministerstva zahraničních věcí ČR a šéfredaktor serveru, Marek Tupý z Advertures, představili tuto oficiální prezentaci České republiky. Ačkoliv je web někdy vnímán jako konkurence pro stránky CzechTourism, měl by fungovat spíše jako vstupní brána pro všechny zájemce o naši zemi, nejen pro turisty. Stejně jako předchozí přednášející si jeho zástupci vysloužili uznání zúčastněných porotců, ve vzduchu však zůstala viset nezodpovězená otázka budoucnosti tohoto webu. V současnosti jde o velmi pěkné stránky s mnoha zajímavými vlastnostmi, ve kterých lze ovšem spatřit značný nevyužitý potenciál a možnosti dalšího rozvoje.

Za skupinu RWE na večeru vystoupil Václav Podzimek a představil microsite ŠetřímEnergii.cz. Mezi energetickými společnostmi jde poslední dobou o zajímavý trend, tématu úspor energie se věnovali nebo věnují snad všichni významní hráči českého trhu. Význam takových webů spočívá především v působení na image firmy a v možnosti otevřít nové komunikační kanály směrem ke klientům. Adam Hauner se pouze podivil, proč společnost nepropaguje adresu webu například na fakturách, které svým zákazníkům pravidelně posílá.

Tomáš Kolář, marketingový ředitel společnosti Linet, zastupoval vítězný web kategorie Průmysl. Web Linet.cz je specifický poměrně úzkou cílovou skupinou, což vyplývá z oboru podnikání firmy, přesto (nebo právě proto?) je velmi efektivním prostředkem pro zkvalitnění práce. Slouží především jako komunikační nástroj se zahraničními pobočkami a obchodními partnery. Viditelně potěšen byl porotce Pavel Kout, který oceňoval způsob, jakým web uvádí do praxe nejrůznější poučky a jakým se soustředí na efektivní plnění stanovených cílů. Závěrem se pan Kolář přiznal, že současná podoba webu existuje v podstatě díky shodě okolností, která mu zabránila během vývoje včas dodat své připomínky k návrhu.

Prezentace všech přednášejících jsou k dispozici ke stažení na stránkách Klubu. Projekt WebTop100 tím byl pro letošní rok definitivně uzavřen. Děkujeme všem, kteří se v průběhu celého roku jakkoliv zapojili, a těšíme na další setkávání nad zajímavými weby.

10. 12. 2007 Martin Smrt
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×