Blog

Navrhování webů s využitím metody design studio

Příprava nové podoby webu je komplikovaný proces, který je obvykle velice náročný na čas. Požadavky z různých stran přicházejí zpravidla v nejméně vhodnou dobu, komunikace mezi velkým množstvím osob je složitá a realizace se protahuje. A to vše bez jistoty, že výsledkem úsilí bude kvalitní web.

Již na začátku přípravy webu je proto nutné myslet na to, že první kroky mohou zásadně ovlivnit jeho úspěch a výkonnost. Právě první kroky často bývající značně nevyjasněné, špatně zdokumentované nebo ovlivněné nedostatkem času či neschopností komunikace.

V podobných situacích je potřeba věnovat dostatek prostoru a úsilí hromadné diskuzi nad samotnou definicí funkce webu, potenciálně problematickými místy a společně hledat řešení.

Vhodným nástrojem, který vám pomůže eliminovat nedostatky při přípravě webu, je kolaborativní designová metoda - design studio, o jejíž popularizaci se nejvíce zasadil Todd ZakiWarfel, hlavní designér studia Messagefirst.

Díky této metodě je možné problematická místa efektivně prozkoumat a lépe naplnit potřeby návštěvníků.

Proč využít právě design studio

Hlavní předností této metody je, že spojuje tři klíčové aspekty řešení - nápad, konkrétní návrh a požadavek pomocí:

 • Skicování - vznesené požadavky budou zakresleny do konkrétní podoby.
 • Prezentování - návrhy jsou prezentovány ostatním zúčastněným členům a důležité prvky je potřeba patřičně obhájit.
 • Kritiky - nejdůležitější částí procesu metody je kritika. Díky ní je možné odfiltrovat nedůležité části návrhů, které by mohly negativně ovlivnit efektivitu webu nebo uspokojení potřeb zákazníků.

Tyto tři postupy jsou v průběhu metody několikrát zopakovány, což vede k detailnějším a konkrétnějším návrhům.

Metoda design studio funguje na principu spolupráce. Všechny zainteresované osoby spolupracují při vyjasňování požadavků. Díky tomu je možné:

 • Zrychlit vyjasňování a sjednocování požadavků.
 • Zapojit všechny důležité osoby v jeden čas.

Jak to funguje

Jednotliví účastníci metody jsou rozdělení do týmů, v rámci kterých spolupracují na návrzích formou skicování, prezentování a kritiky.

Metoda design studio je rozdělena do čtyř fází, které se od sebe liší jak časovou náročností, tak i požadavky na detailnost návrhů.

V prvních dvou fázích účastníci pracují samostatně na vlastních návrzích. V rámci týmu je prezentují a ostatní je kritizují, díky čemuž se odfiltrují prvotní nedostatky. Cílem úvodních dvou fází je získat co nejvíce návrhů.

Ve zbývajících dvou fázích se ty nejlepší návrhy v rámci týmu detailně rozkreslují. Zde je velice důležitá spolupráce a názor všech členů týmu. Vytvořené návrhy se prezentují ostatním týmům, které je kritizují. Cílem těchto dvou fází je získat konkrétní a detailní návrhy stránek.

Co je cílem design studia

Výsledné návrhy jsou nedocenitelným startovacím bodem pro další fáze realizace nové podoby webu. Nejsou ale konečné a je potřeba s nimi dále pracovat.

Návrh úvodní stránky webu

Návrh úvodní stránky webu

Jak postupovat dále

V dalších krocích je vhodné využít schopností odborníka na návrh webu. Ten na základě existujících návrhů vytvoří vlastní koncept, který bude respektovat vaše požadavky a zároveň zohledňovat potřeby zákazníků.

Pokud se bude výsledný koncept lišit od návrhů vytvořených během design studia, je to z důvodů:

 • Zaměření na zákazníky - specialisté na návrhy webů znají uživatele internetu a ví, jak nejlépe naplnit potřeby zákazníků a jak oslovit nové návštěvníky.
 • Vyšší obchodní výkonnost - specialisté na návrhy webů vědí, jak vytvořit funkční celky ke zvýšení konverzích poměrů.

Tyto důvody jsou zcela zásadní. Specialisté mají zkušenosti z realizace mnoha typů webových projektů, uživatelských testování či výzkumů. Díky tomu dobře vědí, které postupy fungují a jak jejich výkon změřit. Doporučí Vám také efektivní způsob, jak na webu komunikovat se zákazníky a jak jim nabídnout to, co potřebují.

Návrh podoby úvodní stránky, který byl zpracovaný specialistou na návrh webu. Obsahuje požadavky a klíčové položky, zmíněné během design studia.

Návrh podoby úvodní stránky, který byl zpracovaný specialistou na návrh webu. Obsahuje požadavky a klíčové položky, zmíněné během design studia.

Požadavky metody

Jak bylo výše řečeno, metoda design studio funguje na základě kolaborativního designu - spolupráce na návrhu. To klade určité požadavky na její realizaci:

 • Dostatečný počet účastníků metody - aby se mohla metoda použít a výsledky měly vypovídající hodnotu, doporučený počet je alespoň 15 účastníků.
 • Účastníci metody musí být „ve spojení“ s webem - účastníci metody by měli být do přípravy nového webu zapojeni vlastními nápady, myšlenkami a požadavky.
 • Důležitý je každý názor - jak bylo zmíněno v úvodu, diskuze o podobě webu může být značně ovlivněna interními vlivy, například nerespektováním názoru všech dotčených stran. U design studia je vyslyšen každý názor či připomínka.
 • Motivace - pokud se zúčastníte design studia, je potřeba dostatek motivace k vytvoření efektivní podoby webu, která bude uspokojovat požadavky návštěvníků.
 • Čas - metoda design studio je komplexní proces. Je důležité si vyhradit dostatečně dlouhou dobu pro realizaci, během které se jí budou účastníci soustředěně věnovat. Ideální je celý pracovní den.
Zapojení všech účastníků během metody je klíčové - každý by měl vyjádřit svůj názor.

Zapojení všech účastníků během metody je klíčové - každý by měl vyjádřit svůj názor.

Co dělat, když metodu nelze použít

Pokud nejsou splněny některé požadavky pro realizování této metody, lze to řešit pomocí následujících způsobů:

 • Modifikované design studio pro menší počet účastníků - metodu lze přizpůsobit tak, že bude počítat s nižším počtem účastníků a její průběh bude přizpůsoben aktuálním možnostem.
 • Jiná kolaborativní metoda - existuje několik dalších metod, které vám pomohou vyřešit prvotní problémy s podobou webu, například Design the Homepage.
 • Spolupráce se specialistou - pokud nelze využít žádnou kolaborativní metodu, je vhodné podobu webu prodiskutovat se specialistou na návrh webu - interakčním designérem.

Vždy je potřeba důkladně promyslet výběr alternativního řešení. Špatně zvolená metoda nemusí objasnit všechna problémová místa a může být zbytečně náročná časově, ale i finančně.

Závěr

Pokud jste rozhodnuti o potřebnosti nového webu, v první řadě se zamyslete nad procesem jeho realizace. Nikoliv nadarmo se říká, že „víc hlav, víc ví.“ A ať už váš web má vydělávat nebo „jen“ přesvědčit návštěvníka k tomu, aby se rád vracel, metoda design studio je poměrně jednoduchou cestou, jak tomu napomoci.

12. 3. 2012 Michal Maňák
#UX
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.

Nejsilnější garance výkonu vašeho online marketingu na trhu

Za výsledky ručíme naší odměnou

Více o službě
×