Blog

7 nejčastějších chyb použitelnosti

V rámci hodnocení WebTop100 každý rok procházíme téměř dvě stě webů nejvýznamnějších českých firem. Chcete vědět, jaké nedostatky z hlediska použitelnosti se na firemních webech nejčastěji opakují? Neopakujte chyby, kterých se dopustili ostatní.

V rámci hodnocení WebTop100 každý rok procházíme téměř dvě stě webů nejvýznamnějších českých firem. Chcete vědět, jaké nedostatky z hlediska použitelnosti se na firemních webech nejčastěji opakují? Neopakujte chyby, kterých se dopustili ostatní.

1. Nepodtrhané odkazy

Zdánlivý detail, který však má na použitelnost webu ničivý dopad. Tato asi vůbec nejčastější chyba většinou padá na vrub grafika webu, jemuž se zdá, že podtržení odkazů je neestetické a narušuje tok řádků.

V tomto případě však musí umělecké nuance stranou, web je především informační médium a srozumitelnost a přehlednost je vždy na prvním místě.

Uživatel musí vždy zcela jasně a na první pohled poznat, na co může klikat. Pokud si není jistý a je nucen byť jen chvilku šmejdit myší po obrazovce a hledat, co jsou odkazy, je to špatně. Prohlížení webu je pak daleko obtížnější a do důležitých částí se uživatel nemusí vůbec dostat.

Obrázek 1

Obrázek 1: Poznáte, co je odkaz? Ne, „vše červené“ to není.

2. Účel webu

Při prvním kontaktu by web měl uživateli na první pohled jasně odpovědět na otázku, kde se vlastně ocitl, komu web patří, čím se firma zabývá, a dále co mu web nabízí a kudy může pokračovat dál.

U řady prezentací vyžaduje vysoké úsilí vůbec zjistit, co firma dělá. Uživatel internetu však vždy spěchá a chce všechny informace hned – nepočítejte tedy s tím, že by se nějakým zdlouhavým hledáním zdržoval. Půjde prostě jinam.

Úvodní stránka webu také často nenabízí žádnou cestu dál, do hlavních částí, k tomu, co uživatele nejvíce zajímá. Najdete zde výpis posledních aktualit či slovo generálního ředitele. Tím ale nikoho nezaujmete.

3. Nepoužitelná navigace

Navigace je pro návštěvníka důležitým pomocníkem a záchytným bodem. Pokud ji nedokáže jasně identifikovat a snadno ovládat, nikam se na webu nedostane a odchází pryč.

Velmi častým prohřeškem je řešení navigace pomocí zanořeného vysouvacího menu, které je těžko ovladatelné pomocí myši – stačí malá chybka a uživatel musí začít znovu od první položky. To je velmi frustrující, uživatel má pocit, že dělá něco špatně, a v takovém případě je chyba vždy na straně webu.

Navigace by měla být umístěna tam, kde ji uživatel očekává, a na daném místě také zůstat. Často je však umístěna tak, že je mimo hlavní zorné pole uživatele, a tudíž snadno přehlédnutelná. Jindy zas uživatele překvapí náhlým přesunem na jiné místo, přeskupením položek, které obsahuje, či úplným zmizením.

Obrázek 2

Obrázek 2: Nepoužitelné vysouvací menu

4. Orientace ve struktuře webu

Uživatel si potřebuje být v každém okamžiku jistý, na jakém místě se v rámci struktury webu nachází. K tomuto účelu slouží především dobře viditelný název dané stránky a zvýraznění aktuální položky v navigačním menu. Právě nezvýraznění odkazu v menu je velmi častým nedostatkem, a přitom snadno odstranitelným.

Dobrým pomocníkem je v tomto směru i drobečková navigace. Ta výborně znázorňuje strukturu webu a umožňuje návštěvníkovi snadný návrat o úroveň výš. Její zpracování je na webech často chybné – poslední „drobek“ odkazuje sám na sebe, chybí odkaz na úvodní stránku, některé položky nejsou klikatelné. Správná podoba drobečkové navigace je následující:

Úvodní stránka > Název sekce > Aktuální stránka

5. Neexistující stránky

Právě drobečková navigace snadno odhalí velmi častý prohřešek – stránky, které jsou odkazovány z hlavního menu, ale přitom vůbec neexistují.

Pro lepší představu smyšlený příklad: sekce „produkty“ obsahuje „konvice“ a „hrábě“. Z hlavního menu vede odkaz na „produkty“, po kliknutí na něj se však uživatel dostane rovnou na první podstránku sekce, tedy „konvice“. Uživatel je pak znejistěn a neví, jestli se skutečně dostal tam, kam chtěl.

6. Nečitelný text

Řada webů zbytečně ztěžuje návštěvníkovi získávání informací tím, že je prezentuje v nečitelné formě. Pro oči uživatele představuje čtení textu na monitoru větší námahu než v případě tisku. Proč mu tedy čtení nezpříjemnit tím, že text udělám dostatečně veliký a kontrastní?

Malý text nebo text na nedostatečně kontrastním pozadí je častým problémem. Tvůrce webu, jemuž samotnému oči slouží dobře, si neuvědomuje, že pro uživatele středního či vyššího věku je čtení malého písma často naprosto neřešitelný problém.

Text by měl být rozdělen do kratších odstavců, proložen nadpisy, v případě potřeby zpřehledněn bodovými seznamy a provázán odkazy se souvisejícími stránkami.

Obrázek 3

Obrázek 3: Špatně čitelný text

7. Vyhledávání

Interní vyhledávání najdete téměř na všech webech. Často by však bylo lepší, kdyby zde raději vůbec nebylo. Nefunkční vyhledávání je totiž horší než žádné.

Web, který má jasnou a naprosto přehlednou strukturu, vyhledávání nepotřebuje. Uživatel zde rychle najde, co potřebuje, pomocí několika málo kliknutí v navigaci. K vyhledávání typicky sáhne, teprve když neví, kudy dál. A v takové chvíli je pro něj vyhledávání vlastně poslední záchranou. Pokud jej zklame, většinou ve své snaze již dále nepokračuje a odchází.

Dobré vyhledávání by mělo nabízet především relevantní výsledky, fungovat i při různě formulovaných dotazech, být intuitivní a přehledně vizuálně prezentované. Tyto podmínky na firemních webech dokonale naplňuje jen hrstka. Ve více případech je naopak zcela nepoužitelné – nedokáže najít ani názvy konkrétních stránek na daném webu.

13. 10. 2009 Adam Fendrych
#UX
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×