Dejte nám signál

Děkujeme! Brzy se vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo se ozvěte Michalovi

Michal Mládek

Sales & Marketing Director
michal.mladek@sherpas.cz773 773 817
Analytika
Metody
UX
Výzkum

Online uživatelské testování

Poslední dobou se nám stále častěji stává, že nám kombinace očekávání zákazníka a daných podmínek umožňuje testovat více webů prostřednictvím internetu. Jedná se o formu uživatelského testování, u kterého není nutná fyzická přítomnost respondenta v UX laboratoři a v některých případech ani moderátora během testování. Naráz může webovky testovat více uživatelů a s vyhodnocováním nám pomáhá online systém, což celý proces značně urychluje a jeho realizace i s vyhodnocením lze zvládnout během pár dní. Takový výzkum taktéž přijde našeho klienta o poznání levněji.

Radek Mikulka
16.8.2016

Mimo úspory času a peněz spočívají výhody oline uživatelských testování v tom, že můžete získat zpětnou vazbu vaší cílovky již v raných fázích návrhu webu a postupným iterováním ho přivést k dokonalosti. Lze jim totiž podrobit nejen hotové webovky, ale i statický protopyp a nebo wireframe. Investice do testování v této fázi vývoje webu může předejít spoustě pozdějších problémů a nákladů. Výstupy kvantitativních výzkumů v podobě tvrdých dat bývají zpravidla také efektivním argumentem pro přesvědčení managementu.

Pětisekundový test

 

Jak už sám název napovídá, jedná se o metodu uživatelského testování, kdy je respondentovi výzkumu webová stránka zobrazena na pouhých pět vteřin. Ano, na otestování stránky není pět vteřin mnoho, zároveň je to ale doba, během které jsou uživatelé schopni nasbírat počáteční dojmy ze stránky.

Navíc těch několik málo vteřin se stává právě tím momentem pravdy, kdy se láme chleba a dochází k zásadním rozhodnutím, zda na stránce dál pokračovat, nebo se porozhlédnout na konkurenčních webech. Tato technika dokáže předpovědět, jak tato rozhodnutí v praxi dopadnou, a je tak skvělým zdrojem doporučení pro redesign webu.

Před spuštěním tohoto testu představíme respondentům modelovou situaci a zobrazíme jim webovou stránku na pět sekund. Po uplynutí tohoto času se jich zeptáme, co z daného webu jim uvízlo v paměti. Důležitým předpokladem úspěšného webu je, aby sdělení na stránce bylo jasné a přehledné. Typicky nás tedy zajímá, jestli dotázaní dokážou identifikovat, jaký má daná stránka smysl, co nabízí, čemu se věnuje společnost, co považují za nejdůležitější informaci nebo jakým způsobem by pro dosažení cíle postupovali dál.

Ačkoliv se pětisekundový test stal důležitou součástí našich nástrojů uživatelského testování, naráží samozřejmě na své limity: přináší relevantní výsledky zejména při testování stránek, které plní pouze jeden cíl. Naopak při testování domovských nebo navigačních stránek se pětisekundový test příliš neosvědčil. K těmto účelům využíváme jiných online nástrojů uživatelského testování, např. klik testů.

Dalším zásadním faktorem pro správnost výzkumu je nábor správných respondentů. Dochází zde totiž k jakémusi paradoxu, neboť žádoucí je, aby co největší část dotázaných patřila do vaší cílové skupiny, ale zároveň je nežádoucí, aby mezi respondenty byli vaši zákazníci, protože ti už ví, co na stránkách nabízíte, čemu se společnost věnuje nebo jaký by volili další postup.

Klik testy

Klik testy slouží zejména ke sledování a vyhodnocování, kam návštěvníci vašich stránek napoprvé nejčastěji klikají. Ideální nástroj pro otestování designu webových stránek, ať už zvažujete jejich redesign nebo teprve jejich prvotní spuštění.

Díky této metodě si můžete zkontrolovat, zda jsou vaše webové stránky opravdu uživatelsky přívětivé, co se týče navigace a informační architektury. Respondentům předložíme váš web spolu s určitým úkolem. Pak jen sledujeme, jak si s ním na dané stránce poradí – kudy je vede intuice a kam vedou jejich kliky.

Bohužel tato technika není schopna zachytit celkový proces brouzdání po stránce, zaznamenává pouze první klik, přičemž ten je podle posledních výzkumů zásadní. Pokud poskytne první klik návštěvníkovi relevantní obsah, šance na dokončení cíle je 87 %. V opačném případě tato pravděpodobnost klesá na 46 %. Největší smysl má tedy testovat homepage nebo konkrétní landing pages, na kterých v nákupní cestě přicházíte o nejvíce potenciálních zákazníků.

Výsledky testu jsou pak znázorněny pomocí tzv. heatmapy, ze které snadno vyčtete, kam uživatelé nejčastěji klikají pro splnění svých cílů. Přehledně tak uvidíte, kde se vaši potenciální zákazníci na cestě ke konverzi ztrácí.

 

Testování a tvorba struktury

Jak by měl být poskládaný obsah webu a tedy, jak by měla vypadat struktura webu? Měla by být hlavně jednoduchá. Jak ale všichni dobře víme, dosáhnout jednoduchosti až tak jednoduché není.

Báječné ale je, že vám s tímto problémem mohou pomoci uživatelé a to i na dálku. Za pomoci metody card sortingu přeneseného do online prostředí dosáhnete kýženého stavu. Cílem je dosáhnout intuitivně pochopitelného pojmenování jednotlivých podstránek vašeho webu a jejich logického uspořádání.

Primárním benefitem této techniky je bezesporu eliminace vaší, řekněme, profesionální deformace nebo jakési expertní slepoty. Uživatelé vašich stránek zkrátka nemusí být a zpravidla nebývají ve vašem oboru takoví odborníci, jakými jste vy sami. Na vašich stránkách se ale musí lépe než vy orientovat uživatelé, tak jim dejte možnost si web rozškatulkovat dle jejich představ.

 

Nedostatky online nástrojů

Na internetu naleznete online nástroje, s pomocí kterých můžete uživatelské testování svého webu provést zadarmo nebo za drobnou protislužbu. Existují však mnohá úskalí, která dokáží celý proces zhatit.

Při vyhodnocování získaných dat proto buďte prosím obezřetní a snažte se je interpretovat správně. Dalším kritickým bodem se může stát rekrutování respondentů. Jelikož se svou povahou jedná většinou o metody kvantitativního výzkumu, je potřeba nasbírat větší množství dat, a to od zástupců vaší cílové skupiny. Jen tak může být dosaženo validity a důvěryhodnosti výzkumu.

Díky našim zkušenostem a široké databázi respondentů vám v Dobrém webu můžeme pomoci oběma problémům předejít. Pokud byste měli zájem o online uživatelské testování či měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na tým Dobrého webu.

Nalaďte si Vysílačku

Sdílíme znalosti v podcastech, newsletterech a dalším obsahu. Přihlaste se k odběru a získejte přehled o digitálním terénu.

Děkujeme, že chcete zůstat na příjmu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo nás sledujte na těchto platformách

Kontakt

Vytáhneme vás nahoru

Nechte si hodit lano. Známe správné byznysové trasy a odhalíme každou designovou nástrahu.

Dejte nám signál