Blog

Podle čeho Google řadí výsledky vyhledávání

Pro vyhodnocování relevance stránek a následného výsledného výpisu stránky ve výsledcích vyhledávání je použito více než 200 kriterií (Uvedli pro New York Times Inženýři kvality vyhledávání v Google Amit Singhal a Udi Manber). Tato kriteria jsou dále kombinována. Přesný způsob kombinace kriterií je, byl a nejspíš vždy bude přísně utajen. Dále se udává, že se způsob kombinace kriterií poměrně často mění, protože cílem Google je neustále zlepšovat výsledky vyhledávání tak, aby byl schopen uživatelům vždy nabídnout relevantní a obsahově kvalitní stránky. Pojďme se nyní trochu detailněji podívat na některá z výše zmíněných kriterií, nejznámější faktory ovlivňující výsledky vyhledávání a příklad rozdílu vyhledávání z různých zemí na Google v jednom jazyce.

Podle čeho Google řadí výsledky vyhledávání

Pro vyhodnocování relevance stránek a následného výsledného výpisu stránky ve výsledcích vyhledávání je použito více než 200 kriterií (Uvedli pro New York Times Inženýři kvality vyhledávání v Google Amit Singhal a Udi Manber).

Tato kriteria jsou dále kombinována. Přesný způsob kombinace kriterií je, byl a nejspíš vždy bude přísně utajen. Dále se udává, že se způsob kombinace kriterií poměrně často mění, protože cílem Google je neustále zlepšovat výsledky vyhledávání tak, aby byl schopen uživatelům vždy nabídnout relevantní a obsahově kvalitní stránky.

Pojďme se nyní trochu detailněji podívat na některá z výše zmíněných kriterií, nejznámější faktory ovlivňující výsledky vyhledávání a příklad rozdílu vyhledávání z různých zemí na Google v jednom jazyce.

Jaká hlavní kriteria Google používá

 • Jednotlivé dotazy jsou označeny klasifikátory (klasifikátory pomáhají určit, co uživatel hledá);
 • Téměř každý den je provedena nějaká změna, která ovlivňuje výsledky vyhledávání;
 • Některá kriteria jsou na samotných stránkách (slova, odkazy, nadpisy, titulky, …);
 • Další kriteria se čerpají také například z množství hledání, které Google od svého počátku zpracoval;
 • Jiná kriteria pocházejí z historie změn v čase;
 • Roste podíl personalizace spojený s historií hledání uživatelů.

Zdroj: Google Keeps Tweaking Its Search Engine

Nejznámější faktory ovlivňující řazení výsledků vyhledávání

Je známo mnoho faktorů ovlivňujících výsledky vyhledávání na Google a mezi SEO specialisty existuje celá řada rozporuplných názorů především v tom, jakou mají jednotlivé faktory váhu. Jak je to doopravdy vědí jen vývojáři Google. Ve skutečnosti je vše přísně utajeno a jak bylo zmíněno výše, vyhodnocování relevance se neustále mění. Níže uvádím ty nejznámější a obecně nejdiskutovanější faktory, které mají podíl na úspěchu stránek ve výsledcích vyhledávání.

 • Google prohledává v první řadě text stránky, titulek a adresu. Zde hledá klíčové slovo (dotaz hledajícího). Mnoho lidí opomíjí důležitost meta elementu description (popis stránky v kódu, který může Google zobrazovat ve výsledcích vyhledávání a také to dost často dělá).
  • Snažte se využívat description, jako prostoru pro umístění klíčového slova. Zejména u stránek typu e-shop, které mají problém s nedostatkem textu, může být meta element description velmi významným pomocníkem.
 • Dále záleží na tom, kde se klíčové slovo (hledaný dotaz) na stránce nachází a jak je formátováno. Klíčové slovo v titulku (<title>Klíčové slovo</title>), v nadpisech (např. hlavní nadpis <h1>Klíčové slovo</h1>) má větší váhu než v ostatním (běžném, resp. neformátovaném) textu na stránce.
  • Snažte se, aby se vaše klíčová slova objevila na všech výše zmíněných místech na stránce, tedy v titulku, adrese, description a nadpisech.
  • Snažte se vhodně rozmístěná klíčová slova také podpořit tím, že dosáhnete vyšší hustoty klíčových slov v ostatním textu stránky. Hustota klíčových slov na stránce by měla být dle mých zkušeností 5–10 %.
 • Každá stránka má Page Rank hodnotu, která vyjadřuje její důležitost. Hodnota Page Rank je tím vyšší, čím více jiných stránek odkazuje na naši stránku. Page Rank stránky závisí také na tom, jaké stránky odkazují na naši stránku. Podívejme se na příklad. Na stránku A odkazuje stránka B a stránka C. Stránka B, má vysoký Page Rank, je to tedy považováno za kvalitnější odkaz než od stránky C, která teprve vznikla a nemá ještě žádný Page Rank.
  • Vytvářejte tak kvalitní obsah svých stránek, aby ostatní měli důvod spontánně odkazovat na vaše stránky ze svých stránek, blogů, fór atp.
 • Velmi důležitý je text odkazů (tzv. anchor text), které na stránku míří, zejména pokud text odkazu obsahuje klíčové slovo, je to velmi kvalitní zpětný odkaz. Příkladem typicky nekvalitního odkazu je klikněte zde (odkaz míří například na stránku o SEO). Všimněte si, že v tomto případě bude Google vnímat jako klíčové slovo „klikněte zde“, které nijak nevypovídá o obsahu stránky. Kvalitní odkaz pro stejnou cílovou stránku je search engine optimization. Klíčovým slovem v druhém případě je search engine optimization, tedy klíčové slovo, které vypovídá o tématu stránky, na kterou odkazuje.
  • Snažte se zjistit, kde máte své zpětné odkazy a jakým popisným textem, tzv. anchor textem, na vás míří.
  • Pro diagnostiku zpětných odkazů je vhodný například nástroj na stránce www.linkdiagnosis.com. Pokud tento nástroj chcete vyzkoušet, budete si muset při spuštění diagnostiky nainstalovat plugin a po dokončení instalace restartovat svůj prohlížeč.
  • Pokud na vás někdo odkazuje, požádejte ho, aby tvar odkazu upravil tak, jak potřebujete.
 • Google řadí stránky do tematických skupin podle toho, jaké jiné stránky na stránku míří a jaká obsahují klíčová slova.
  • Snažte se odkazy získávat od tematicky příbuzných webů.
  • Vyhýbejte se špatným sousedům! Stránky s tématem erotiky, zbraní, drog atd. Dejte si pozor na firmy nabízející SEO lištičky, Link farmy, Spamy, …

Vyhledávání z různých zemí

K rozdílnosti může dojít z mnoha důvodů v čele s lokalizací uživatele. Při určování relevance vůči dotazu se totiž Google snaží vyjít vstříc uživateli. S ohledem na stát (ze kterého uživatel vyhledává), nastavení jazyka (v jakém vyhledává), nebo jiné další faktory v závislosti na nastavení rozšířeného vyhledávání. Níže jsou uvedeny dva obrázky, které demonstrují rozdílné výsledky vyhledávání pro jeden vyhledávaný dotaz (klíčové slovo) z různých zemí ve stejném jazyce.

Newsletter Obrázek 1 (náhled)

Obrázek 1 – vyhledávání klíčového slova Prague accommodation s lokalizací v ČR

Newsletter Obrázek 2 (náhled)

Obrázek 2 – vyhledávání klíčového slova Prague accommodation s lokalizací v Anglii

11. 3. 2010 Tomáš Bajtler
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×