Blog

Spouštíme přístupnost.cz - a to opravdu pro všechny

Pokud tvoříte web pro široké publikum, zamysleli jste se nad tím, zda je opravdu přístupný pro všechny? Že ano? Zkuste si ho tedy otestovat. Od 19. 5. 2008 spouštíme projekt Přístupnost.cz, zaměřený na pravidla, která by měl každý dobrý web designer znát. A pozor. Pro weby veřejné správy je přístupnost dokonce stanovena zákonem.

A k čemu že je přístupnost dobrá?

Vaši potencionální klienti jsou nejen zdraví lidé, ale i lidé s nejrůznější zrakovou, sluchovou či koordinační poruchou. Weby musíte přizpůsobovat vy jim, ne že
se oni budou přizpůsobovat vašim webům. Stejně tak funguje i technika. Čím lépe optimalizujete stránky z hlediska přístupnosti, tím je vyhledávací robot snadněji
najde a rychleji zaindexuje.

Abychom měli web přístupný, musíme zajistit, aby ho každý uživatel mohl používat bez problému vzhledem ke svým potřebám. Nepřístupný web může mít horší pozice
ve vyhledavačích a malou návštěvnost - to znamená méně zákazníků pro vás.

O přístupnosti se začíná hovořit i jako o formě etiky a na tento trend bude nadále pokládán čím dál větší důraz. Ne nadarmo se o webu bavíme jako o internetové prezentaci, která je vaší vizitkou.

Stojí za to si přečíst nejčastější mýty o přístupnosti, které vás upozorní na opakované
chyby
na webových stránkách a rovněž doporučujeme obecné rady pro tvůrce webu.

Pokud budete dodržovat základní pravidla přístupnosti, vyhnete se zdlouhavým testovacím procedurám, které vám krátí čas a kolikrát úspěšně ničí nervy. V dalších dílech se budete postupně dozvídat jak vytvořit přístupný web a jak si nejlépe ověřit přístupnost stránek.

O projektu Přístupnost

Projekt Přístupnost.cz spouštíme na základě snahy poskytovat a šířit informace o tvorbě přístupných webů a dostat je tak do podvědomí veřejnosti. Osvěta v oblasti přístupnosti na českém internetu není stále dostatečná. Přitom by měla být u každého webu samozřejmostí, zejména pak u webů státní správy.

Zaměřili jsme se na přístupnost jak po stránce praktické (tvorba webu), tak i mezinárodních standardů (pravidla přístupnosti) a zákonné úpravy v českém prostředí (státní správa). Pokud budete mít jakékoliv připomínky či náměty, prosíme, neváhejte nás kontaktovat. Můžete se i zapojit do diskuse pod novými články, za všechny samozřejmě děkujeme předem.

19. 5. 2008 Ivana Novotna
#UX
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×