Blog

UX driven design

Představuje myšlenkový a metodologický přístup k návrhu digitálních řešení, který důsledně vychází z chování, potřeb a emocí reálných zákazníků a aktuálních technologických možností, které jsou namapovány na byznysové cíle a aktivity firmy.

Nezbytným předpokladem pro to, aby UX driven přístup fungoval, je hluboká znalost digitálního chování zákazníků v jednotlivých tržních vertikálách vycházející z pravidelných a dlouhodobých uživatelských výzkumů a studií. Zároveň je zásadní, aby firma byla schopna a ochotna designovat digitální řešení primárně aktuálního chování, potřeb a návyků zákazníků. To je pro mnoho firem velmi obtížný úkol, jehož naplnění dokáže velmi urychlit zapojení specifických UX metod, jako je například modelování zákaznických cest, práce s personami, kolaborativní designové metody, iterativní uživatelský výzkum a další techniky Human Centered Designu.

1. 11. 2017 Luboš Plotěný
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.