Blog

UX driven marketing

Představuje myšlenkový a metodologický přístup k marketingu, který důsledně vychází z chování, potřeb a emocí reálných zákazníků a aktuálních technologických možností, které jsou namapovány na byznysové cíle a aktivity firmy.

Nezbytným předpokladem pro to, aby UX driven marketing přinášel výsledky, je hluboká znalost digitálního chování zákazníků v jednotlivých tržních vertikálách vycházející z pravidelných a dlouhodobých uživatelských výzkumů a studií. Zároveň je zásadní, aby firma byla schopna a ochotna prioritizovat své marketingové aktivity primárně dle aktuálního chování, potřeb a návyků zákazníků. To je pro mnoho firem velmi obtížný úkol, jehož naplnění dokáže velmi urychlit zapojení specifických UX metod, jako je například modelování zákaznických cest, práce s personami, kolaborativní designové metody, iterativní uživatelský výzkum a další techniky Human Centered Designu.

Příklady typických marketingových úloh, ve kterých UX driven přístup výrazně zlepšuje výsledky je návrh kreativních komunikačních konceptů nebo optimalizace reklamy.

1. 11. 2017 Luboš Plotěný
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.

Nejsilnější garance výkonu vašeho online marketingu na trhu

Za výsledky ručíme naší odměnou

Více o službě
×