Dejte nám signál

Děkujeme! Brzy se vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo se ozvěte Michalovi

Michal Mládek

Sales & Marketing Director
michal.mladek@sherpas.cz773 773 817
Digitální marketing
E-commerce
PPC

Základy práce s Google Ads 3. díl

V dnešním, třetím díle se zaměříme na užitečné nástroje v Google Ads, které jistě oceníte při hledání dalších klíčových slov, měření vašeho cíle, odhadu nákladů a vyloučení zobrazování na konkrétních stránkách. Stranou nezůstane ani nástroj na kontrolu zobrazování reklam či informace o jejich zamítnutí.

Jana Šobotníková
21.2.2022

Nástroje

V podélném hořejším menu naleznete odkaz Nástroje a nastavení. Po rozkliknutí se vám nabídne několik užitečných nástrojů, které můžete při tvorbě a správě kampaní
využít.

Obr. 1 Nástroje


Měření - Konverze

Pokud chcete, aby vaše kampaně byly opravdu efektivní a náklady na ně vynaložené se vracely v podobě zisku, je nutné měřit výsledky. Google Ads nabízí jednoduchý nástroj na měření konverzí.

Co je konverze

Konverzí je myšleno splnění nějakého vytyčeného cíle na vašem webu. Může to být objednávka zboží, využití kontaktního či poptávkového formuláře, registrace odběru
newsletteru nebo navštívení nějaké konkrétní stránky webu, která je pro vás důležitá. Konverzí můžete mít v účtu nastaveno více.

Nastavení sledování konverzí v Google Ads

Klikněte v menu Nástroje a nastavení na tlačítko Konverze (pod nadpisem Měření). Následně přidejte tlačítkem + (plus) Konverze. Zobrazí se vám 1. krok Začít měřit konverze.

Obr. 2 Konverze - výběr


Zde dostanete na výběr 4 typy konverzí, které můžete měřit:

1) Webové stránky – umožní vám měřit různé akce na vašem webu např. online prodeje, kliknutí na odkazy, zobrazení stránek či registrace.

2) Aplikace – umožní vám měřit akce ve vaší aplikaci, např. instalace aplikace, nákupy v aplikaci a akce v ní.

3) Telefonní hovory – umožní měřit telefonáty z vašich reklam nebo z webu, kliknutí na tel. čísla

4) Import – v tomto případě máte možnost importovat data z GA nebo z jiných zdrojů, např. prodeje po telefonu či offline konverze

Vyberte jednu z možností kliknutím na ni. Pro ukázku jsme zvolili nejpoužívanější 1. variantu – měření konverzí z webových stránek.

Samozřejmě můžete měřit několik typů konverzí najednou. Ty si nastavíte následně po dokončení nastavení první z konverzí.

Po výběru typu konverze se dostanete k druhému kroku: Vytvořit akci.


2. krok: Vytvořit akci

Zde si vybíráte požadovanou akci, kterou chcete měřit. Vybírat můžete z kategorie prodeje jako např. nákup, přidání do košíku, nebo z kategorie potencionálních zákazníků jako je registrace, kontakt, žádost o nabídku, anebo z dalších kategorií – zobrazení stránky a jiné.

Konverzi si pojmenujte, abyste ji později jasně identifikovali.

Přiřaďte ji hodnotu, díky tomu můžete měřit dopad své inzerce. Máte na výběr použít stejnou hodnotu u všech konverzí, různé hodnoty u jednotlivých konverzí, nebo nepoužívat žádnou hodnotu. Do políčka Hodnota můžete vepsat konkrétní číselnou hodnotu objednávky. To se hodí v případě, že je cena vždy stejná. Pokud je ale hodnota objednávky pokaždé jiná, musíte do měřícího kódu přidat dynamické hodnoty – postup se vám zobrazí v následujícím kroku. Pokud však tento kód nepřidáte, systém použije zadanou hodnotu v tomto bodě.

Obr. 3 Konverze – nastavení – 1. část

Počet – zde vybíráte, zda chcete, aby se počítala každá konverze či pouze jedna. „Každou“ doporučujeme vybrat u takových konverzí, jako je např. nákup, kdy chceme, aby se nám počítal každý nákup. Naopak např. registrace potencionálního zákazníka je pro nás hodnotná pouze jedenkrát – tedy ta první konverze z interakce s reklamou. Opakované kliknutí na registraci by nám pak zbytečně navyšovalo počet konverzí, a tedy zkreslovalo skutečné výsledky.


Na konci tohoto prvního kroku ještě nastavujete Dobu sledování konverzí po prokliku – kdy se často používá přednastavených 30 dní. U každé firmy to však může být jiné. Systému tímto říkáte, jak dlouho po prokliknutí se z reklamy má zaznamenat následnou konverzi. Po uplynutí této doby se již konverze nezapočtou.

Dále nastavujete Dobu sledování konverzí po zobrazení. To jsou konverze, které se uskuteční po zobrazení reklamy.


Zahrnout do sloupce konverze – pokud bude zaškrtnuté toto pole, budou se tyto konverze započítávat do sloupců konverzí. Zároveň při zvolené strategii nabídek zaměřené na konverze, systém bude optimalizovat právě na tyto konverze. Některé konverze však chcete měřit (uvidíte je ve sloupci Všechny konverze), ale nechcete je započítávat do sloupce Konverze, v tomto případě tedy pole odškrtněte. Může se jednat u některých firem např. o konverze typu registrace k odběru newsletteru, zobrazení stránky apod.

Atribuční model – jedná se o model, který určuje podíl zásluh na konverzi jednotlivým interakcím s reklamou.

Existuje několik atribučích modelů mezi něž patří:

- Poslední proklik – tento model připíše konverzi reklamě, která zaznamenala poslední proklik

- První proklik – tento naopak připíše konverzi reklamě, která zaznamenala první proklik

- Lineární – model, který rozdělí konverze rovnoměrně mezi všechny kliknutí na reklamy (v praxi to pak vypadá tak, že pokud člověk 4x kliknul na různé reklamy, než udělal 1 konverzi, každé reklamě se pak připíše 0,25 konverze -> tj. 1 konverze děleno 4 reklamy)

- S nárůstem v čase – čím blíže k poslednímu kliknutí, u kterého došlo ke konverzi, tím mají kliknutí vyšší zásluhy na dané konverzi – tedy s nárůstem v čase rostou i zásluhy na konverzi

- Na základě pozice – 40 % kreditu se přiřadí prvnímu kliknutí a stejně tak i poslednímu, zbylých 20 % se pak rozdělí mezi zbylá kliknutí.

- Na základě dat – pokud je v účtu dostatek údajů, lze zvolit i tento atribuční model. Ten připíše zásluhy na konverzi právě na základě dat z minulosti.

Obr. 3 Konverze – nastavení – 2. část

3. krok: Nastavení značky

První konverzní akci máte nastavenou. Nyní je ještě potřeba nastavit značku, kterou
následně přidáte na vaše webové stránky, aby se konverze začala měřit.

Obr. 4 Konverze – nastavení značky


Máte na výběr 3 možnosti instalace značky:

1) Nainstalovat značku sami – značku přidáte do zdrojového kódu webu

2) Odeslat značku e-mailem – tímto způsobem můžete poslat jednoduše značku vašemu webmasterovi

3) Použít Správce značek Google – značku nainstalujete pomocí Správce značek Google

Postup při výběru jednotlivých možností:

1. možnost Nainstalovat značku sami

Pro měření konverzí musíte do kódu vaší stránky přidat globální značku webu a fragment událostí. Systém vás jednoduše navede a řekne, co máte udělat.

Zároveň vám vygeneruje Globální značku a Fragment událostí, které zkopírujete a vložíte
dle pokynů na vaše stránky.

Globální značka webu – tuto značku je potřeba nahrát na všechny stránky vašeho webu. Nastavujete ji však v rámci jednoho GAds účtu pouze jednou, přestože chcete měřit více akcí.

Fragment události – ve spolupráci s globální značkou webu měří konkrétní aktivity (konverze) na daných stránkách. Kód fragmentu události nasazujete na stránku, která se návštěvníkovi webu zobrazí po dokončení konverze - tedy na stránku, při jejímž zobrazení je jisté, že došlo ke konverzi. (např. děkovná stránka za nákup, potvrzovací stránka k odběru newsletteru, potvrzení o vyplnění formuláře aj.). Nebo můžete kód nasadit na stránku, kde se nachází tlačítko či odkaz, na které má návštěvník kliknout, a tedy měřit kliknutí. Pozor ale na to, že tento kód se nesmí objevit na žádné stránce webu, která konverzní není.
 

Obr. 5 Konverze – Nainstalovat značku sami – 1. část
Obr. 5 Konverze – Nainstalovat značku sami – 2. část

2. možnost Odeslat značku e-mailem

Pokud zvolíte tuto možnost, stačí pouze vybrat, zda chcete měřit konverzi při načtení stránky, nebo při kliknutí (viz předešlý bod Fragment události). Následně
zadáte e-mailovou adresu, na kterou přijde Globální značka webu a Fragment události.

Obr. 6 Konverze – Odeslat značku e-mailem


3. možnost Použít Správce značek Google

Při zvolení této třetí možnosti, se vám zobrazí pokyny se 3 kroky 

Obr. 7 Konverze – Použít Správce značek Google


Přehled konverzí

Všechny konverze, které jsou pro účet nastaveny, si můžete zobrazit po kliknutí na Nástroje a nastavení, v sekci Měření – Konverze. Zde vidíte
přehled aktivních i odstraněných konverzí a jejich nastavení. Po kliknutí na název konkrétní konverze ji můžete upravit – změnit všechny dříve nastavené
části. Zároveň si můžete zobrazit i Nastavení značky.

Jak sledovat konverze

Obecný pohled na jednotlivé konverze uvidíte přímo v přehledu Konverzí.

Konverze se však sledují hlavně dle jednotlivých kampaní resp. reklamních sestav.


Přejděte v levém svislém menu na Kampaně. V přehledu kampaní naleznete sloupce jako Konverze, Cena za konverzi (průměrná cena za dosažení jedné konverze), Konverzní poměr (udává procento těch, kteří konvertovali ku celkovému počtu interakcí s reklamou), Hodnota konverze (součet hodnot všech konverzí - pokud jste zadali u konverzní akce hodnotu, zde se to projeví) apod.

Vpravo nad přehledem najdete ikonu Sloupce – zde si můžete upravit, jaké položky (sloupce) v přehledu uvidíte. Pokud tedy nevidíte sloupec Konverze či jiné, můžete si je zde najít, zaškrtnout a vpravo si upravit i jejich pořadí.

Obr. 8 Nastavení sloupců

Plánování - Nástroj pro návrh klíčových slov

Velmi užitečný nástroj, který vám poradí, jaká další klíčová slova a jaké širší fráze byste do kampaní mohli ještě přidat. Tento nástroj najdete v menu Nástroje
a nastavení
v sekci Plánování -> Plánovač klíčových slov.

Máte na výběr dvě možnosti:

1) Objevte nová klíčová slova – získáte tak návrhy nových klíčových slov, která vám pomohou oslovit zákazníky
se zájmem o vaše produkty či služby

2) Získejte údaje o objemu vyhledávání a prognózy – získáte údaje o vyhledávání konkrétních klíčových slov, jejich historické metriky a prognózy jejich možného výkonu

Obr. 9 Plánovač klíčových slov – výběr

1) Objevte nová klíčová slova

Do nástroje stačí zadat klíčové slovo, které vás zajímá. Slov může být i více, můžete si upravit jazyk a oblast, pro které chcete výsledky zobrazit. Můžete
také zadat vaši doménu – systém ji použije jako filtr pro výběr nových klíčových slov.

Obr. 10 Objevte nová klíčová slova


Po kliknutí na „Získat výsledky“ vám nástroj zobrazí nejpoužívanější fráze – návrhy KW, které obsahují dané slovo či jeho synonymum, objem hledání,
konkurenci inzerentů (ve třístupňové úrovni) či historické nabídky pro umístění v horní části stránky. Umožňuje filtrovat výsledky pro různé typy slov a
nalezená slova také hned do kampaně přidat.

Obr. 11 Návrh klíčových slov


Z nabídky je možné vybrat si různé pohledy na klíčová slova:

  • Objem vyhledávání klíčového slova
  • Odhady nákladů a pozice reklam
  • Trendy v objemu vyhledávání
  • Možná vylučující klíčová slova

 

2) Získejte údaje o objemu vyhledávání a prognózy

Obdobně jako v prvním případě, i zde zadáte vaše KW nebo můžete nahrát soubor s KW.

Obr. 12 Údaje o objemu vyhledávání


Po zadání klíčových slov se vám zobrazí tabulka s daty o průměrném měsíčním vyhledávání, konkurenci či historické částky nabídky pro horní část stránky pro
danou lokalitu.

Obr. 13 Údaje o objemu vyhledávání - výsledek


Tato vyhledávaná data se vám uloží jako Plán, se kterým dále můžete pracovat. Zároveň do něj můžete uložit klíčová slova, a také zadat vylučující klíčová slova. Na základě takto vytvořeného plánu lze následně vytvořit kampaň.

Obr. 14 Přidání vylučujících KW v plánu


Nástroj vám pomůže předem odhadnout, kolik získáte prokliků na klíčová slova při dané ceně a cílení. Zjistíte i odhadovanou útratu a pozici reklamy.

 

Seznamy vylučujících klíčových slov


Nástroj, kterým si vytvoříte balíček vylučovacích klíčových slov, který následně můžete jednoduše přidat do kampaní. Takových seznamů může být více.

Seznam vylučujících klíčových slov naleznete v menu Nástroje a nastavení, v sekci Sdílená knihovna.

Po kliknutí na plus v modrém kruhu vytvoříte svůj první seznam. Klíčová slova můžete vkládat i hromadně – jedno slovo či slovní spojení na jednu řádku. Klíčová slova vkládáte s označením, dle toho, v jaké shodě chcete vylučovat. Tzn. klíčové slovo/fráze v uvozovkách označuje frázovou shodu, v hranatých závorkách přesnou shodu a bez znaků potom volnou shodu. Po uložení lze jednotlivá KW editovat, stejně tak jejich shodu.

Obr. 15 Tvorba seznamu vylučujících KW


Zároveň přímo v editaci seznamu můžete daný seznam přiřadit do jakýchkoliv kampaní. Seznam lze do kampaní přidat též v editaci konkrétní kampaně v části Klíčová slova -> Vylučující klíčová slova.

 

Vyloučení umístění - stránky, aplikace a kanál YT

V případě zobrazování reklamy v obsahové síti se vám může hodit nástroj, který zabrání, aby se vaše reklama zobrazila na určitých doménách, konkrétních URL
stránkách či v aplikací nebo v kanálu YouTube. Nástroj je dostupný přímo z detailu kampaně v části Umístění. Zde zároveň i zjistíte, kde se vaše reklamy zobrazily, na základě čehož můžete též tato umístění vylučovat.

Obr. 16 Vyloučení umístění 


Náhled a diagnostika reklam

Pokud se vaše reklamy nezobrazují a nevíte proč, zkuste se zeptat diagnostického nástroje. Doporučujeme ho využít, i pokud chcete zjistit, zda a jak se vaše reklamy
zobrazují ve vyhledávání Google. Ideálně jej používejte při spouštění vašich prvních kampaní, ať předejdete případným problémům.


Můžete zde testovat vybrané klíčové slovo v Google  vyhledávání, v daném jazyce, dané lokalitě, zařízení a na základě publik.

Obr. 17 Náhled a diagnostika reklam - ukázkaO tomto nástroji jsme se již zmiňovali i v  předešlém díle Základů práce s GAds 2. díl. https://www.sherpas.cz/blog/zaklady-prace-s-google-ads-2-dil-ii

Doporučení Google

V druhém levém svislém menu, hned jako druhou položku po Přehledu, naleznete Doporučení. Doporučení si můžete zobrazit za všechny kampaně nebo jednotlivě v každé kampani. Google Ads dle získaných dat z vašich kampaní vám může navrhnout různá doporučení pro zlepšení výkonu vašich kampaní a získání více konverzí. Jedná se o doporučení typu přidání či odebrání klíčových slov, změna strategie nabídek, úpravu rozpočtu, doplnění textace do responzivních reklam, přidání rozšíření do reklam apod. Je dobré si jednou za čas tato doporučení projít a dle uvážení rozhodnout, zda je daný návrh relevantní právě pro danou reklamu/kampaň.

 

Zamítnuté reklamy

Pokud je některá z vašich reklam zamítnuta, dozvíte se to vždy v účtu díky ikonce Oznámení v levé části hořejšího podélného menu. Pod touto ikonkou naleznete i další důležité upozornění týkající se reklam a účtu. Zároveň vás rovnou odkáže do dané kampaně či na podrobnosti k oznámení. Zjistíte tak, která konkrétní reklama byla
zamítnuta a jaký byl k jejímu zamítnutí důvod. Budete mít možnost reklamu opravit a požádat o novou kontrolu, aby mohla být opět spuštěna.

 

Historie změn

Všechny změny provedené v účtu GAds ukládá. Pokud chcete např. vědět, kdy byla provedena nějaká změna, či který uživatel provedl které změny, můžete použít
tento nástroj. Filtrovat výsledky můžete třeba podle kampaní i sestav, typu změny a uživatele, který ji měl provést.


Historii změn najdete v přehledu všech kampaní nebo u konkrétní kampaně, v druhém svislém menu téměř na konci. Pokud tuto položku v menu nevidíte, rozklikněte
položku 
+Další.


Příští díl

V příštím díle si ukážeme, jak si vygenerovat statistiky a jaké možnosti se nám pro ně nabízejí. Odkaz na příští díl

Nalaďte si Vysílačku

Sdílíme znalosti v podcastech, newsletterech a dalším obsahu. Přihlaste se k odběru a získejte přehled o digitálním terénu.

Děkujeme, že chcete zůstat na příjmu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo nás sledujte na těchto platformách

Kontakt

Vytáhneme vás nahoru

Nechte si hodit lano. Známe správné byznysové trasy a odhalíme každou designovou nástrahu.

Dejte nám signál