Blog

Základy práce s NAVRCHOLU.cz (3. díl)

Minule jsme se seznámili s administračním rozhraním NAVRCHOLU.cz a prohlédli si základní statistiky. V dnešním díle seriálu se zaměříme na odkazující stránky a také se podíváme na technické vybavení návštěvníků našeho webu.

Odkazovače

Je velmi důležité vědět, odkud návštěvníci na váš web přichází. K tomu slouží slouží tzv. statistika odkazovačů. NAVRCHOLU.cz rozděluje odkazovače do několika skupin.

NAVRCHOLU.cz - menu statistiky odkazovače

Můžete si tedy zobrazit nejen seznam odkazujících stránek podle jejich URL, ale také podle serveru, domény, TLD (domény nejvyšší úrovně) a vyhledávačů.

NAVRCHOLU.cz - statistika odkazovače

Na obrázku vidíte graf odkazujících stránek za období jednoho dne. Pod grafem je zobrazena podrobná tabulka s pořadím odkazujících stránek, sestupně seřazených podle počtu návštěv, které odkazující stránky přivedly.

Chcete-li vědět, na jaká klíčová slova se z vyhledávačů dostávají lidé na váš web, zjistíte to na stránce Hledaná spojení.

NAVRCHOLU.cz - hledaná spojení

Kliknutím na odkaz podrobně si zobrazíte návštěvnost na dané slovní spojení podle jednotlivých vyhledávačů.

Dvojice odkazovač/stránka

Statistika Dvojice odkazovač/stránka zobrazuje odkazovače a jejich cílové stránky. Zjistíte tak nejen odkazující stránky, ale i cílové stránky, na které odkazy směřují.

NAVRCHOLU.cz - dvojice odkazovač/stránka

Uvidíte tedy, které stránky odkazují na podstránky vašeho webu - například na detail nějakého výrobku, apod.

Technické vybavení návštěvníků

NAVRCHOLU.cz disponuje velice podrobnými statistikami technického vybavení návštěvníků a nastavení jejich prohlížečů. Takové statistiky mohou být užitečné zéjména pro přizpůsobení technické stránky webu.

Operační systémy

Statistika Rodiny ukazuje operační systémy, které používají návštěvníci vašeho webu. V této statistice, dostupné ve všech tarifech, jsou zobrazeny pouze typy operačních systémů (př. Windows, UNIX,..) bez jejich jednotlivých verzí. Statistika Skupiny operačních systému rozlišuje operační systémy podle jejich vývojových větví. Do jedné skupiny tedy patří například Windows 95 a Windows 98. Jednotlivé operační systémy podle jejich verzí operačních systémů najdete ve statistice Verze.

Prohlížeče

Někdy je užitečné vědět, jaké webové prohlížeče vaši návštěvníci používají, zejména pro potřeby odladění technické stránky webu. V tarifu Lite je dostupná statistika Rodiny prohlížečů. Jako rodinu prohlížeče si můžeme představit všechny prohlížeče s podobným zobrazovacím jádrem. Do rodiny Mozilla Gecko tedy spadají např. prohlížeče Netscape, Firefox, Epiphany, atd., do rodiny Internet Explorer patří všechny verze Internet Exploreru. Chcete-li mít konkrétnější informace o prohlížečích, které vaši návštěvníci používají, podívejte se do statistik Skupiny. Skupinou prohlížečů se rozumí prohlížeče s velice podobným chováním, tzn. odlišují se jednotlivé verze vykreslovacího jádra prohlížeče. Pokud chcete jít ještě více do hloubky a vidět konkrétní verze prohlížečů, které vaši návštěvníci používají, je pro tu pro vás statistika Verze.

Barevná hloubka

Tato statistika je vcelku nevýznamná, jelikož barevná hloubka zobrazení není pro zobrazení většiny webových stránek klíčovým faktorem.

Rozlišení obrazovky

Statistika rozlišení obrazovky je zajímavější, zejména z hlediska návrhu šířky layoutu webu. Pokud například na váš web chodí většina návštěvníků, kteří mají rozlišení 800x600, je vhodné tomuto faktu rozvržení stránky přizpůsobit.

Velikost okna

Mnoho lidí si neuvědomuje, že velikost okna prohlížeče neznamená velikost prostoru pro zobrazení stránky. Tu ovlivňují různé scrollbary, postranní lišty atd. Při vyhodnocení této statistiky je třeba tento problém zohlednit.

Verze Flash modulu

Pokud máte ve svých stránkách animace, reklamní bannery a podobné prvky ve formátu Macromedia Flash, bude vás zajímat statistika verze Flash modulu. Máte-li například podstatnou část webu vytvořenou ve Flashi (bez alternativní HTML verze) a ve statistice vidíte, že polovina vašich návštěvníků Flash modulem vůbec nedisponuje, je to jistě důvod k zamyšlení nad přepracováním vašich stránek. Pokud má většina vašich návštěvníků starou verzi Flash modulu a vaše Flash prvky jsou vytvořené v nejnovější verzi programu Flash, nemusí tyto prvky fungovat.

Podpora Javy

Máte-li na stránkách Java applety, můžete pomocí této statistiky zjistit, zda-li vaši návštěvníci nemají problém je ve svém prohlížeči zobrazit.

Podpora JavaScriptu

Podpora JavaScriptu je dnes samozřejmostí, procento uživatelů s vypnutým JavaScriptem je mizivé. Není tedy nutné se touto statistikou příliš zabývat.

Podpora Cookies

Co to jsou cookies jsme si vysvětlili v předchozím díle. Někteří uživatelé mohou mít ve svém prohlížeči cookies zakázane, což může ovlivnit funkčnost vašich stránek, pokud cookies využívají.

Jazyky

Statistika Jazyky není zcela směrodatná, jelikož jde vlastně o jazykovou verzi prohlížeče. Je tedy třeba zohlednit skutečnost, že například český uživatel může běžně používat anglickou verzi prohlížeče a bude tedy započítán pod jazyk angličtina.

Počítače návštěvníků

Tato statistika ukazuje IP adresy počítačů, ze kterých byl uskutečněn alespoň jeden požadavek na nějakou stránku vašeho webu (samozřejmě v této stránce musí být umístěn měřící kód).

NAVRCHOLU.cz - počítač návštěvníků podle připojení

Stejně jako u odkazovačů si můžete zobrazit tyto počítače podle domény a TLD, ale i podle kontinentu, regionu ČR a způsobu nebo poskytovatele internetového připojení.

Tím končí třetí díl našeho seriálu. Příště se budeme věnovat statistikám zaměřeným na chování uživatelů na webu.


Navštivte školení Google Analytics pro pokročilé.

4. 4. 2007 Přemysl Žák
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×