Blog

Základy práce s NAVRCHOLU.cz (4. díl)

Minule jsme prošli statistiky odkazovačů a statistiky zaměřené na technické vybavení návštěvníků. Dnes se podíváme na zobrazované stránky, cesty, vstupní a výstupní body a další statistiky zaměřené převážně na chování uživatelů na webu.

Zobrazované stránky

Statistika Zobrazované stránky vám říká, které stránky webu si vaši návštěvníci prohlížejí nejčastěji. Opět samozřejmě platí, že ve stránkách musí být správně vložen měřící kód.

NAVRCHOLU.cz - Zobrazované stránky

Vpravo nad tabulkou vidíte odkaz Filtry. Filtry vám pomohou zpřehlednit si statistiku tím, že umožňují seskupit podobné stránky podle vámi zadaného vzoru. Abychom pochopili o co jde, ukážeme si jednoduchý příklad filtru. Dejme tomu, že máme internetový obchod s elektronikou. Zboží, které prodáváme, je rozděleno do sekcí, kterým odpovídají URL adresy (napr. www.nase-stranky.cz/mobilni-telefony/). Chtěli bychom seskupit zobrazené stránky podle toho, do jaké patří sekce.

NAVRCHOLU.cz - Filtry

Klikneme na odkaz Filtry a zvolíme Přidat.

Přidáme si tedy nový filtr. Název filtru, který zvolíme, se bude zobrazovat ve statistice. Do políčka filtrovaný řetězec jsem napsal *mobilni-telefony*. Znak „*“ (hvězdička) zastupuje libovolný počet znaků. To tedy znamená, že seskupíme všechny URL adresy, které obsahují řetězec mobilni-telefony – tj. například:

  • http://www.nase-stranky/mobilni-telefony
  • http://www.nase-stranky/mobilni-telefony/nokia
  • http://www.nase-stranky/mobilni-telefony/nokia-3510i
  • atd.

Další znak, který nám usnadní seskupovat stránky, je „?“ (otazník). Ten zastupuje jeden znak. Pokud bychom tedy například chtěli seskupit všechny telefony značky Nokia, které mají jako modelové označení čtyřmístné číslo, vypadal by filtrovaný řetězec následovně:

*mobilni-telefony/nokia-????

Nad tabulkou statistiky pak uvidíte odkazy neseskupené, seskupené a pouze seskupené.. Můžete tedy volit mezi zobrazením statistik bez uplatněním filtrů, s uplatněním filtrů a pouze s uplatněním filtrů (což znamená, že neuvidíte stránky, které jsme pomocí filtrů neseskupili).

Filtry se vám budou hodit obzvláště, máte-li rozsáhlý web a chcete jeho statistiky návštěvnosti mít v přehlednější formě.

Cesty

Cesty zobrazují pohyb návštěvníků po jednotlivých stránkách vašeho webu. Pomohou vám zjistit, zda někde neselhává navigace webu a zda návštěvníci nemají problém se na webu orientovat.

NAVRCHOLU.cz - Cesty

Každá ikonka je označena číslem a znázorňuje jednu stránku vašeho webu. Pokud přejedete přes ikonu myší, uvidíte URL dané stránky. Kliknutím na ikonu na příslušnou stránku rovnou přejdete.

NAVRCHOLU.cz - Seskupené cesty

Zobrazení cest si také můžete zpřehlednit pomocí již zmíněných filtrů.

Vstupní a výstupní body

Vstupní body jsou stránky, které si návštěvníci prohlédnou jako první v pořadí. Naproti tomu výstupní body jsou stránky, ze kterých návštěvníci nikam nepokračují, případně pokračují následováním nějakého externího odkazu na stránce. Stejně jako u statistik Zobrazované stránky a Cesty můžete i vstupní a výstupní body seskupovat pomocí filtrů.

Čas strávený na webu a Čas strávený na stránce

Statistiky ukazují průměrný čas, který návštěvník stráví na vašem webu a na jedné stránce webu. Hodnoty jsou pouze orientační a je třeba je brát s určitou rezervou.

Počet stránek za návštěvu

S pomocí této statistiky zjistíte hloubku prohlížení vašeho webu – zda si uživatelé prohlížejí více vašich stránek, nebo zda převažují spíše jednostránkové návštěvy. Tato statistika může mnoho napovědět jak o použitelnosti webu, tak o kvalitě jeho obsahu. Závisí však na cílech vašeho webu, zda je vysoký počet stránek za návštěvu důležitý - nemusí tomu tak být vždy.

V příští díle se budeme zabývat především měřením jednoduchých a složených konverzí.


Navštivte školení Google Analytics pro pokročilé.

5. 4. 2007 Přemysl Žák
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.

Nejsilnější garance výkonu vašeho online marketingu na trhu

Za výsledky ručíme naší odměnou

Více o službě
×