Blog

Základy práce s NAVRCHOLU.cz (5. díl)

V dnešním díle se budeme zabývat statistikami, které do NAVRCHOLU.cz byly přidány teprve nedávno. Jedná se o jednoduché a složené konverze. Ty vám umožní sledovat, zda a v jaké míře plní návštěvníci vašeho webu cíle, které si sami určíte.

Co je to konverze?

Konverzí nazýváme proces, kdy návštěvník vašeho webu splní stanovený cíl. Cíle mohou být různé - potvrzení objednávky zboží, stažení souboru, registrace k odběru newsletteru, ale například i návštěva stránky s kontakty nebo odeslání kontaktního formuláře.

Konverzní poměr

Konverzní poměr (bývá také označován jako míra konverze) vyjadřuje, kolik procent z celkového počtu návštěv daný cíl splnilo.

Konverzní stránka

Abychom byli schopni konverze měřit, je potřeba určit si konverzní stránku. Pokud jsme si stanovili, že konverzi pro nás představuje potvrzení objednávky, pak by konverzní stránka měla být ta, která se objeví v okamžiku, kdy návštěvník odešle objednávku. Pokud považujeme za konverzi zhlédnutí stránky kontaktů, bude stránka kontaktů stránkou konverzní.

Konverze a transakce

Pokud například uživatel objedná 2 výrobky, konverzní stránka se mu zobrazí dvakrát. To znamená, že proběhly 2 transakce, nicméně stále jde o jednu konverzi.

Jednoduché konverze

Jednoduché konverze využijeme, pokud máme pro jednu konverzi jednu konverzní stránku (např. zmíněné potvrzení objednávky). Ukážeme si, jak zprovoznit měření jednoduchých konverzí v případě, že konverzní stránkou bude stránka s kontakty (např. http://www.nase-stranky.cz/kontakty). Zvolíme si tedy statistiku Jednoduché konverze.

NAVRCHOLU.cz - Konverze zatím nejsou nastavené

Zatím žádnou konverzi vytvořenou nemáme, zvolíme tedy Nastavení konverzí.

NAVRCHOLU.cz - přidání jednoduché konverze

Klikneme na odkaz Přidat.

NAVRCHOLU.cz - zadání konverzní stránky

Zobrazí se nám políčka pro zadání názvu konverze a filtrovaného řetězce. Zadáme tedy název konverze a filtrovaný řetězec, který bude v našem případě odpovídat URL adrese konverzní stránky. Stejně jako u filtrů, i zde můžeme využít zástupné znaky (? a *). Chceme-li konverzi smazat, klikneme na ikonku křížku, pro úpravu slouží ikonka poznámkového bločku.

NAVRCHOLU.cz - Statistika jednoduchých konverzí

Ve statistice konverzí uvidíme počet konverzí, počet transakcí a konverzní poměr.

Složené konverze

Pokud nám nestačí, aby uživatel zhlédl jenom jednu stránku, ale například stránky tři, můžeme si vytvořit složenou konverzi, dokonce můžeme zvolit pořadí ve kterém se konverzní stránky musí uživateli zobrazit. Můžeme tedy zjistit, na kterém kroku k určitému cíli mají uživatelé problém pokračovat dále a pokusit se odhalit příčiny.

Stejným způsobem, jako jsme zadávali konverzní stránku pro jednoduchou konverzi si teď přidáme stránky pro konverzi složenou. Jako příklad si zvolíme složenou konverzi, která se skládá z návštěvy titulní stránky, stránky nabídky služeb a stránky kontaktů, přičemž nám záleží na pořadí návštěvy stránek.

NAVRCHOLU.cz - Nastavení složených konverzí

K úpravě pořadí stránek můžeme použít ikonky šipek.

NAVRCHOLU.cz - Složené konverze - graf

Jakmile budeme s nastavením spokojeni, podíváme se do statistiky Složené konverze. Nyní již uvidíme graf jednotlivých dílčích cílů a jejich míru konverze. Vidíme, že pouze 1,72 procent návštěv titulní stránky pokračovalo na stránku nabídky služeb. Kontaktní formulář byl poté zobrazen pouze v 0,17 procentech z celkového počtu návštěv.


Navštivte školení Google Analytics pro pokročilé.

6. 4. 2007 Přemysl Žák
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×