Blog

Červnový Klub WebTop 100

Letos druhý klubový večer Klubu WebTop100 proběhl ve čtvrtek 10. června 2010, v pražském hotelu Adria. Tentokrát jsme se zaměřili na možnosti sběru dat na internetu a na právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. Vystoupili Lucie Staňková ze společnosti SAS a Pavel Pešek z firmy Sitronics.

Business Consultant pro oblast Customer Intelligence Lucie Staňková ze společnosti SAS představila možnosti měření webových prezentací pomocí jejich produktu. Poukázala na fakt, že v dnešní době je objem měřených dat tak velký, že problémy vznikají především na straně vyhodnocení. Také použití naměřených dat pro přímou podporu marketingových projektů je často kamenem úrazu. Celou situaci podle Lucie Staňkové komplikuje i fakt, že mnohé společnosti v České republice a částečně i ve světě se ještě nenaučili spolupracovat interně, mezi jednotlivými odděleními. Pro lepší spolupráci by měly pomoci specifické pohledy na analýzy tvořené pro konkrétní oddělení. Proti neschopnosti předávat si potřebné informace a pracovat týmově však žádný software nepomůže.

Lucie Staňková ze společnosti SAS

Lucie Staňková ze společnosti SAS

Na rozdíl od některých jiných analytických systémů je pro implementaci analytického nástroje SAS třeba kolem 45dní. Tato skutečnost by dle společnosti měla být vyvážena množstvím získaných dat a možnostmi různých exportu. Rozhodující jsou však aktivity navazující na závěry analýz. Návrh řešení, který vychází z potvrzení nebo vyvrácení hypotéz.

Nutno dodat, že v současnou chvíli stále v České republice neběží žádné kompletní řešení Customer Intelligence od společnosti SAS.

Vystoupení Pavla Peška, který pracuje ve společnosti Sitronics, bylo zaměřeno na právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. Pavel Pešek dříve pracoval pro různé mobilní operátory v České republice. Jeho přednáška se tak dotýkala především aspektů mobilního marketingu. Představil možnost různých výkladů zákonů o ochraně osobních údajů. Ve své obsažné prezentaci nastínil úskalí se zpracováním osobních údajů pro správce i zpracovatele.

Nejpoutavější částí pak byl popis metod využití různých dat pro lokalizovaný mobilní marketing. Oslovení uživatele mobilního telefonu podle místa, kde se právě vyskytuje. Podle Pavla Peška vylepšuje takto cílená kampaň výkon o desítky procent. Spolu s rostoucím množstvím mobilně připojených uživatelů internetu a zlepšením behaviorálního cílení, je to jistě zajímavá informace.

Lucie Staňková ze společnosti SAS

Pavel Pešek ze společnosti Sitronics

Z hlediska právních aspektů vyplynulo z prezentace jako nejdůležitější, že v rámci českého práva se za osobní údaj, pro který musí dát občan výslovný souhlas, považuje takový údaj, který jde přiřadit ke jménu. Při vyhodnocování toho co je, nebo není, osobní údaj tedy často vstupuje do hry přísnější nebo méně přísný výklad daných zákonů. Fanatické uplatňování na jedné straně, vytváří rámec, přísnější než je přesné znění zákona. Na druhé straně se často můžeme setkat s jednáním stojícím v nejlepším případě těsně na hraně zákona. V tomto ohledu je třeba vyčkat, neboť zákon jde vždy s určitým zpožděním vůči moderním komunikačním možnostem a technikám.

Už teď se těšíme na další klubový večer WebTop 100, který se uskuteční 16. září.

21. 6. 2010 Tomáš Rauch
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×