Dejte nám signál

Děkujeme! Brzy se vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo se ozvěte Michalovi

Michal Mládek

Sales & Marketing Director
michal.mladek@sherpas.cz773 773 817
PPC

Import a export kampaní mezi Sklikem a AdWords

Pryč jsou časy, kdy exportovat vytvořené PPC kampaně mezi různými reklamními systémy představovalo problém, řešitelný pouze s použitím maker v Excelu. Kampaně, vytvořené pro Google AdWords, šly do Skliku importovat poměrně snadno. Opačný ale postup narážel zejména na nedostatky Skliku. Webové rozhraní Skliku stále nedosahuje uživatelského pohodlí, které nabízí konkurenční Google AdWords, nicméně právě v oblasti vzájemného importování vytvořených kampaní došlo k podstatnému zjednodušení.

Anna Marie Dostálová
12.4.2011

V oblasti vývoje a funkcionalit se Seznam se svým Sklikem už několik let spíše snaží držet krok s neustálým proudem inovací, které se objevují v Google AdWords. Správu kampaní AdWords usnadnil zejména volně dostupný offline editor, který umožňuje snadno provádět rozsáhlejší změny v reklamách, klíčových slovech a cenových nabídkách. Ten využijeme také při exportu kampaní.

Vzhledem k možnostem, které nabízí AdWords editor, je praktičtější pro nového inzerenta vytvořit kampaně nejprve v něm a následně je naimportovat do Skliku. V praxi se však můžeme setkat se situací, kdy už nám běží kampaně v Skliku a rádi bychom je pustili také do sítě AdWords.

Budete potřebovat:

 • Založené účty Sklik a AdWords
 • Nainstalovaný program AdWords editor (volně stažitelný, v době psaní tohoto článku ve verzi 9.7.1.)
 • Microsoft Excel nebo jiný tabulkový procesor - pro případné úpravy exportu

Postup exportu kampaní z Skliku do AdWords

 1. Přihlásíme se na www.sklik.cz.
 2. Na kartě "Nástroje" zvolíme "Export kampaní".
 3. Nyní si můžeme vybrat název souboru s exportem kampaní, a které kampaně si přejeme do exportu zahrnout. Ponechte možnost kódování na UTF-18. Pokud budete exportovat více, než jednu kampaň najednou, přejděte k bodu 5.
 4. Přihlásíme se do adwords.google.com, Na kartě Kampaně zvolíme Nová kampaň → Importovat kampaň.
 5. Pokud chceme importovat celý účet nebo více kampaní, musíme použít AdWords editor. Spustíme program AdWords Editor. V nabídce vybereme Soubor → Importovat CSV. Vybereme soubor, dříve uložený z Skliku.
 6. V náhledu souboru CSV zkontrolujeme nadpisy, které AdWords Editor přiřadil sloupcům. Pokud se sloupce spárovaly nesprávně, vyberte správný typ sloupce z rozbalovací nabídky. Můžete zvolit stejné záhlaví i pro více sloupců. Pokud máte například klíčová slova ve dvou sloupcích, vyberte Klíčové slovo jako nadpis obou sloupců. Pokud je soubor CSV velký, může import nějakou dobu trvat. AdWords Editor zobrazuje postup importu a celkový počet importovaných položek (kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova apod.).
 7. Pokud soubor CSV vyvolá chyby nebo varování, zobrazí se tlačítko označené Zkontrolovat chyby či varování.

Postup při exportu z AdWords do Skliku

 1. Účet si otevřeme v AdWords editoru. V navigaci vybereme Soubor → Exportovat soubor tabulkového procesoru (csv). Vybereme buď celý účet, nebo jen některé kampaně
 2. Ve webovém rozhraní Skliku zvolíme na kartě Nástroje → Import kampaní, načteme uložený soubor.
 3. Pečlivě vybereme jedno ze tří možných nastavení: z načteného souboru se vytvoří úplně nové kampaně, obsah souboru přepíše stávající kampaně nebo obsah souboru aktualizuje stávající kampaně. Doporučujeme zvolit možnost „Přepsat kampaně“. Volba „Aktualizuje sestavy v existující kampani“ způsobí, že jsou ponechány staré reklamy, pouze přibudou nové.
 4. Pokud je v importovaném souboru chyba (nebo funkce, kterou Sklik nezná), vidíte ji v rámečku "Upozornění". Sklik se snaží za neplatné hodnoty dosazovat výchozí systémové nebo bude chybný řádek ignorovat. Hlášce „vyplněn neznámý sloupeček“ nemusíme věnovat pozornost, naopak hlídat bychom si měli hlášky „chybějící povinný sloupec“. (Seznam rozpoznávaných sloupců včetně specifikace CSV souboru naleznete v Nápovědě Skliku.) Situaci ilustruje obrázek níže.
 5. Pečlivě zkontrolujeme, zda souhlasí námi importované data. Kampaň by měla obsahovat alespoň jednu sestavu, která obsahuje klíčová slova a reklamy. Sklik pro vás spočítá importovaná klíčová slova a inzeráty, tato čísla je také vhodné prověřit, zda odpovídají.
 6. Po potvrzení importu jste následně informováni o celém procesu ukazatelem stavu. Jakmile dojde k dokončení importu, zobrazí se zpráva o výsledku.
 

Obr. 1 - Chybová obrazovka Skliku při importu

Tipy pro import PPC kampaní

Při importování a exportování kampaní bychom neměli zapomenout, že některé funkce nebudou zachovány a data bude nutné upravit, např. v tabulkovém procesoru. Mezi typické příklady, s nimiž se setkáváme při správě kampaní, patří:

 • Nutnost změnit měřící parametry v cílovém URL reklam (typicky budeme hromadně měnit parametr source z adwords na sklik nebo obráceně)
 • Pokud v AdWords používáme nástroj Conversion Optimizer (automatické nabízení ceny za proklik s ohledem na získání maximálního počtu konverzí), budeme muset při importu do Skliku doplnit cenové nabídky ke klíčovým slovům
 • Modifikátor volné shody klíčových slov zůstává výsadou AdWords, při importu kampaní do Skliku nebude fungovat. Tento speciální zápis klíčového slova umožňuje omezit někdy příliš široký zásah obecenstva na výrazy, které nejsou vůči našemu byznysu relevantní, tím, že stanovíme, které výrazy se ve vyhledávacím dotazu musí objevit, aby spustil naše reklamy. Bohužel Sklik podobnou funkci neplánuje. U sestav s klíčovými slovy ve volné shodě bychom proto zvýšenou pozornost měli věnovat doplnění vhodných vylučovacích shod (negativ), tedy slov, na která se náš inzerát nikdy nezobrazí.

Při hromadných úpravách využijeme zejména funkci Vyhledat a nahradit. (O užitečných funkcích Excelu při správě PPC kampaní jsme psali před časem.) Při úpravách je důležité zachovat původní formát souboru, zejména nepřejmenovávat na XLS.

Nalaďte si Vysílačku

Sdílíme znalosti v podcastech, newsletterech a dalším obsahu. Přihlaste se k odběru a získejte přehled o digitálním terénu.

Děkujeme, že chcete zůstat na příjmu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo nás sledujte na těchto platformách

Kontakt

Vytáhneme vás nahoru

Nechte si hodit lano. Známe správné byznysové trasy a odhalíme každou designovou nástrahu.

Dejte nám signál