Dejte nám signál

Děkujeme! Brzy se vám ozveme.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo se ozvěte Michalovi

Michal Mládek

Sales & Marketing Director
michal.mladek@sherpas.cz773 773 817
SEO

Rychlá SEO analýza podle typu webu

Analýzy v SEO mohou mít různou podobu. Konkrétní rozsah a podoba analýz, ať už klíčovek nebo auditů, vždy záleží na tom, o jaký web se jedná a co je cílem samotné analýzy. S plnohodnotnými analýzami zpravidla nebývá problém ve smyslu odhadu náročnosti, protože ze zkušenosti už umíme odhadnout, jaký čas nám u daného webu daná analýza zabere. Ovšem v případě pre-sale analýz je to už složitější.

Milan Zeman
10.1.2020

Tyto analýzy potřebujeme proto, abychom si vůbec mohli udělat obrázek o tom, v jakém stavu je daný web a jaké další analýzy bude potřeba vypracovat. Proto jsme začátkem roku 2018 začali hledat způsob, jak pre-sale analýzu standardizovat, ale přesto ji mít flexibilní podle typu webu. Po několika různých verzích se nám to nakonec povedlo a v tomto článku vám představím, jak taková naše standardizovaná, a přesto flexibilní vstupní analýza vypadá.

Analýza má 4 části a výsledek každé z nich pak ve společném mixu dá výsledný obrázek o přibližném stavu webu z pohledu SEO. Přiblížím vám každou část postupně.

Klíčové prvky

Výsledkem první části, kterou jsme nazvali “klíčové prvky”, je hodnocení stavu technických a obsahových prvků. Přesněji klíčových SEO prvků daného typu webu. Hodnocení je pro jednoduchost barevně rozděleno na 3 stupně podle toho, jaký zásah pro jejich opravu bude pravděpodobně nutný (viz obrázek 1).


Obrázek 1

Prvky (což mohou být např. filtry, lokální odkazy, atd…) jsou pro každý typ webu trochu jiné, případně s jinou prioritou, a vždy se musí individuálně poskládat. Toto je místo, kde se propojuje flexibilita a standardizace. Vytvořili jsme si separátně tabulku s typy webů z různých pohledů (viz obrázek 2).

Každý řádek, tedy každý typ webu, má svých 1 až 4 důležitých prvků. V praxi to vypadá tak, že specialista si z tabulky s prvky (Obrázek 2) zkopíruje podle typu analyzovaného webu patřičné řádky do výsledné tabulky (Obrázek 1). Ve výsledné tabulce jsou tyto řádky pak v 1 řádku vedle sebe. Většinou se kopíruje jeden řádek z každého “Aspektu”. Samozřejmě v případě, že se jedná například o e-shop s rozsáhlým blogem, je možné si vzít řádky pro “E-shop” i “Obsahový web” a hodnotit všechny prvky v nich.

Tyto prvky pak specialista rychlou kontrolou jeden po druhém zhodnotí a označí je příslušnou barvou. V případě nutnosti může uvést detaily, je k dispozici okénko hned pod názvem prvku (Obrázek 1), určené pro komentář o 1 až 2 větách.

 

Obrázek 2

Potenciál

Druhá část má za cíl identifikovat potenciál témat, které klient pokrývá svým byznysem, svým webem a svým oborem. Potenciálem je myšlena prakticky hledanost klíčových slov. Tato část je SEO specialistům celkem jasná, jde o postup, který specialista dělá téměř denně. Jde o to, najít v krátkém čase co nejvíce relevantních klíčových slov, zjistit k nim hledanost na Seznam a Google a zjistit k nim pozice klientova webu. My k tomu nejčastěji používáme nástroj Marketing Miner, ale podobně to umí i Collabim.

Ze získaných informací pak sestavíme tabulku v této podobě (viz Obrázek 3).

 

Obrázek 3

Využití potenciálu

Když známe potenciál, je pro úplnost potřeba zjistit i jeho aktuální využití. To se dá udělat několika způsoby, a protože ani jeden z nich není dostatečně prokazatelný a vypovídající, tak je nejlepší udělat všechny.

Můžeme vzít průměrnou měsíční návštěvnost z vyhledávání a porovnat ji s hledaností klíčových slov, například do 20. pozice.

Další možnost je vypočítat míru vizibility, kdy si stanovíme, že web je vidět, pokud je na pozicích 1–10, a pak zjistit podíl počtu slov v tomto rozmezí na celkovém počtu nalezených klíčových slov.

Trochu složitější je třetí možnost. Zjistíme vstupní stránky, které si na klíčová slova s nejvyšší hledaností (ale při zachování rozumné relevance) vedou nejlépe. Pro tyto stránky pak zjistíme i další slova, na která se zobrazuje, třeba do 50. pozice. Pro tyto stránky ještě zjistíme i průměrnou měsíční návštěvnost z vyhledávání (Google Analytics). Součet hledaností slov, na které se zobrazuje vždy daná vstupní stránka, porovnáme s její zjištěnou organickou návštěvností.

Síla konkurence

Jako poslední díl do celé skládačky je potřeba alespoň velmi zhruba odhadnout, jak těžké bude porazit konkurenci. Nejrychlejší a na pohled nejjasnější představitel síly webu z pohledu SEO, je jednoznačně odkazový profil. Z něj, pro účel této rychlé analýzy, postačí 3 metriky, a to počet odkazujících domén, pak hodnota metriky nástroje Majestic s názvem Trust Flow (nebo Domain Rating z nástroje Ahrefs) a nakonec hodnota metriky nástroje MOZ s názvem Domain Authority.

Výstup části “Síla konkurence” je tedy tabulka, ve které se vedle sebe pro porovnání objeví 3 až 5 konkurentů + analyzovaný web, se 3 hodnotami. Tyto hodnoty volíme ze všech off-page metrik proto, že je lze mezi sebou dobře porovnávat.

Závěr

Tak asi takto vypadá naše pre-sale analýza v případě, kdy potřebujeme hlubší vhled do aktuálního stavu webu, ale nemáme na to celý týden. Každá část zabere asi hodinu, tedy náročnost celé analýzy je nejvýše 4 hodiny.


Náš tip: přehled školení SEO od Dobrého webu.

Nalaďte si Vysílačku

Sdílíme znalosti v podcastech, newsletterech a dalším obsahu. Přihlaste se k odběru a získejte přehled o digitálním terénu.

Děkujeme, že chcete zůstat na příjmu.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nebo nás sledujte na těchto platformách

Kontakt

Vytáhneme vás nahoru

Nechte si hodit lano. Známe správné byznysové trasy a odhalíme každou designovou nástrahu.

Dejte nám signál