Blog

Rychlá SEO analýza podle typu webu

Analýzy v SEO mohou mít různou podobu. Konkrétní rozsah a podoba analýz, ať už klíčovek nebo auditů, vždy záleží na tom, o jaký web se jedná a co je cílem samotné analýzy. S plnohodnotnými analýzami zpravidla nebývá problém ve smyslu odhadu náročnosti, protože ze zkušenosti už umíme odhadnout, jaký čas nám u daného webu daná analýza zabere. Ovšem v případě pre-sale analýz je to už složitější. 

Tyto analýzy potřebujeme proto, abychom si vůbec mohli udělat obrázek o tom, v jakém stavu je daný web a jaké další analýzy bude potřeba vypracovat. Proto jsme začátkem roku 2018 začali hledat způsob, jak pre-sale analýzu standardizovat, ale přesto ji mít flexibilní podle typu webu. Po několika různých verzích se nám to nakonec povedlo a v tomto článku vám představím, jak taková naše standardizovaná, a přesto flexibilní vstupní analýza vypadá.

Analýza má 4 části a výsledek každé z nich pak ve společném mixu dá výsledný obrázek o přibližném stavu webu z pohledu SEO. Přiblížím vám každou část postupně.

Klíčové prvky

Výsledkem první části, kterou jsme nazvali “klíčové prvky”, je hodnocení stavu technických a obsahových prvků. Přesněji klíčových SEO prvků daného typu webu. Hodnocení je pro jednoduchost barevně rozděleno na 3 stupně podle toho, jaký zásah pro jejich opravu bude pravděpodobně nutný (viz obrázek 1).


Obrázek 1

Prvky (což mohou být např. filtry, lokální odkazy, atd…) jsou pro každý typ webu trochu jiné, případně s jinou prioritou, a vždy se musí individuálně poskládat. Toto je místo, kde se propojuje flexibilita a standardizace. Vytvořili jsme si separátně tabulku s typy webů z různých pohledů (viz obrázek 2).

Každý řádek, tedy každý typ webu, má svých 1 až 4 důležitých prvků. V praxi to vypadá tak, že specialista si z tabulky s prvky (Obrázek 2) zkopíruje podle typu analyzovaného webu patřičné řádky do výsledné tabulky (Obrázek 1). Ve výsledné tabulce jsou tyto řádky pak v 1 řádku vedle sebe. Většinou se kopíruje jeden řádek z každého “Aspektu”. Samozřejmě v případě, že se jedná například o e-shop s rozsáhlým blogem, je možné si vzít řádky pro “E-shop” i “Obsahový web” a hodnotit všechny prvky v nich.

Tyto prvky pak specialista rychlou kontrolou jeden po druhém zhodnotí a označí je příslušnou barvou. V případě nutnosti může uvést detaily, je k dispozici okénko hned pod názvem prvku (Obrázek 1), určené pro komentář o 1 až 2 větách.

 

Obrázek 2

Potenciál

Druhá část má za cíl identifikovat potenciál témat, které klient pokrývá svým byznysem, svým webem a svým oborem. Potenciálem je myšlena prakticky hledanost klíčových slov. Tato část je SEO specialistům celkem jasná, jde o postup, který specialista dělá téměř denně. Jde o to, najít v krátkém čase co nejvíce relevantních klíčových slov, zjistit k nim hledanost na Seznam a Google a zjistit k nim pozice klientova webu. My k tomu nejčastěji používáme nástroj Marketing Miner, ale podobně to umí i Collabim.

Ze získaných informací pak sestavíme tabulku v této podobě (viz Obrázek 3).

 

Obrázek 3

Využití potenciálu

Když známe potenciál, je pro úplnost potřeba zjistit i jeho aktuální využití. To se dá udělat několika způsoby, a protože ani jeden z nich není dostatečně prokazatelný a vypovídající, tak je nejlepší udělat všechny.

Můžeme vzít průměrnou měsíční návštěvnost z vyhledávání a porovnat ji s hledaností klíčových slov, například do 20. pozice.

Další možnost je vypočítat míru vizibility, kdy si stanovíme, že web je vidět, pokud je na pozicích 1–10, a pak zjistit podíl počtu slov v tomto rozmezí na celkovém počtu nalezených klíčových slov.

Trochu složitější je třetí možnost. Zjistíme vstupní stránky, které si na klíčová slova s nejvyšší hledaností (ale při zachování rozumné relevance) vedou nejlépe. Pro tyto stránky pak zjistíme i další slova, na která se zobrazuje, třeba do 50. pozice. Pro tyto stránky ještě zjistíme i průměrnou měsíční návštěvnost z vyhledávání (Google Analytics). Součet hledaností slov, na které se zobrazuje vždy daná vstupní stránka, porovnáme s její zjištěnou organickou návštěvností.

Síla konkurence

Jako poslední díl do celé skládačky je potřeba alespoň velmi zhruba odhadnout, jak těžké bude porazit konkurenci. Nejrychlejší a na pohled nejjasnější představitel síly webu z pohledu SEO, je jednoznačně odkazový profil. Z něj, pro účel této rychlé analýzy, postačí 3 metriky, a to počet odkazujících domén, pak hodnota metriky nástroje Majestic s názvem Trust Flow (nebo Domain Rating z nástroje Ahrefs) a nakonec hodnota metriky nástroje MOZ s názvem Domain Authority.

Výstup části “Síla konkurence” je tedy tabulka, ve které se vedle sebe pro porovnání objeví 3 až 5 konkurentů + analyzovaný web, se 3 hodnotami. Tyto hodnoty volíme ze všech off-page metrik proto, že je lze mezi sebou dobře porovnávat.

Závěr

Tak asi takto vypadá naše pre-sale analýza v případě, kdy potřebujeme hlubší vhled do aktuálního stavu webu, ale nemáme na to celý týden. Každá část zabere asi hodinu, tedy náročnost celé analýzy je nejvýše 4 hodiny.


Náš tip: přehled školení SEO od Dobrého webu.

10. 1. 2020 Milan Zeman
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.