Blog

Sklik 6. - Optimalizace kampaní

V závěrečném díle seriálu prozkoumáme možnosti pokročilých nastavení kampaní a přidáme další tipy pro efektivní správu, měření výkonu a zdroje pro další studium.

Měření Skliku v Google Analytics

Sklik vám neposkytne podrobné informace o tom, co dělali na vašem webu návštěvníci, které jste získali přes reklamu v Skliku. Pro tyto informace je třeba zmapovat návštěvnost přicházející z Skliku v některém z nástrojů webové analytiky. V našem prostředí je nejrozšířenějším nástrojem kvalitní zdarma dostupná aplikace Google Analytics.

Podrobné návody, jak nastavit měření vašeho webu pomocí Google Analytics přináší projekt Dobrého webu Jak měřit web. Pro získání správných statistik z Skliku je nejprve třeba Google Analytics trochu pomoci. Návštěvy z Skliku dokáže správně zařadit, pouze pokud do cílových URL svých inzerátů přidáme tak zvané měřící parametry.

Měřící parametr je řetězec znaků, které se přidávají na konec URL stránky, na kterou směřujeme své reklamy. Doporučujeme použít minimálně tyto součásti:

  • utm_source (zdroj) = sklik
  • utm_medium (médium) = cpc
  • utm_campaign (kampaň) = název naší kampaně, bez diakritiky, rozlišují se malá a velká písmena. V případě víceslovného názvu je ideální mezeru nahradit za plus (v rozhraní pak uvidíte místo plus mezeru).

Tyto parametry je následně potřeba připojit za URL. První parametr se připojuje pomocí otazníku. Následující pak pomocí ampersandu (&). Pokud by URL již otazník obsahovala pak i první parametr bude připojen apersandem.

Správně označená cílová URL tedy bude vypadat přibližně takto:

http://www.vas-eshop.cz/cilova-stranka/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=nazev_kampane

Naštěstí existuje nástroj, který pro vás měřící parametry vygeneruje. Při správě velkého množství reklam je možné cílové URL vytvářet a editovat v Excelu. (O možnostech hromadných úprav reklam v Excelu a jejich importu mezi PPC systémy jsme psali dříve.)

Statistiky našich Sklik kampaní poté nalezneme v rozhraní Google Analytics například pod volbou Zdroje návštěvnosti – Vyhledávání – Placeno.

Pokročilá nastavení kampaní

Pokročilé možnosti nastavení kampaní naleznete na kartě Kampaně – Upravit vybrané. Kromě různých možností ukončení kampaně (k datu, po utracení částky, po uskutečnění určitého počtu prokliků) zde naleznete také dříve zmíněné propojení se zápisem na Firmy.cz a nastavení zobrazování inzerátů (doporučujeme „Rovnoměrně“, viz 4. díl o psaní inzerátů). Nyní si projdeme zbývající možnosti nastavení vašich kampaní.

Regionální cílení reklam

Rozklikněte nabídku „Volba regionu“. Objeví se možnost vybírat různé regiony z klikací mapy České republiky (Obr. 1) nebo na druhé záložce máte možnost definovat vlastní lokalitu, například okruh v určité vzdálenosti od nějakého bodu (typicky sídlo vaší provozovny).

Obr. 1 – Výběr oblasti pro regionální cílení

Obr. 1 – Výběr oblasti pro regionální cílení

Regionální cílení vašich reklam nastavujete na úrovni jednotlivých kampaní. Pokud dokážete vytvořit relevantní, odlišnou nabídku pro potenciální zákazníky z různých regionů, můžete své kampaně strukturovat také s ohledem na regionální cílení. Tato nastavení vám umožňují zobrazit vaši reklamu pouze uživatelům, kteří se nacházejí v určité lokalitě. Rozpoznávání lolkality se děje pomocí IP adresy a tudíž není v žádném případě dokonalé.

Pro efektivní využití těchto nastavení je třeba si odpovědět na několik otázek:

  • Dokážete efektivně obsloužit zákazníky z různých regionů, nebo je vaše služba (produkt) vázán na určitou lokalitu?
  • Mají pro vás zákazníci z určité lokality speciální význam?

Cílení využijí zejména místní podniky a specializovaní živnostníci a služby. Příkladem nabídky, u které je vhodné nastavit regionální cílení je pizzeria s dovážkou, různé druhy řemesel, ale i veškeré služby, kde je klíčový osobní kontakt s klientem.

Naopak čistě internetové byznysy a eshopy tuto možnost zřejmě nevyužijí. Může se jim však vyplatit nastavit propojení se záznamem na Firmy.cz, v případě, že mají kanceláře nebo výdejny. Možnost převzít si osobně zboží na výdejně bývá pro zákazníky eshopu silnou motivací.

Časové plánování kampaní

Časové plánování kampaní umožňuje:

  1. V určité denní doby a dny v týdnu reklamy vypínat
  2. V určité dny v týdnu a denní doby automaticky zvyšovat nebo snižovat cenové nabídky

Tato nastavení zřejmě využijete pouze v případě, že máte k dispozici detailní statistiky o tom, jak se chovají uživatelé Internetu na Vašich stránkách v různou denní dobu – například, kdy probíhá nejvíce objednávek v eshopu. Tyto trendy se velmi liší podle odvětví. Určité zboží lidé nakupují spíše přes den v pracovní době, jiné se prodává pozdě večer. Pro hodiny, které jsou více konkurenční, můžete nastavit zvýšení cenových nabídek, a naopak ušetřit peníze v době, kdy vaše cílová skupina nenakupuje.

Cílení reklam na weby z partnerské sítě

V úvodním díle jsme zmínili, že reklamy Skliku se zobrazují i na některých populárních webech, provozovaných Seznamem (Sfinance.cz, Proženy.cz) a dalších webech partnerské sítě Skliku. (Do této sítě se jako provozovatel webu můžete zapojit také a získávat provizi z prokliků reklamy Sklik, kterou umístíte na svůj web.)

Povolit zobrazování reklam na partnerských webech můžete zaškrtnutím boxu „Obsahová síť“. Řádky pod boxem umožňují rovnou zakázat zobrazování na některých webech partnerské sítě – například, pokud se svým zaměřením nehodí pro vaše kampaně. V rozhraní Skliku bohužel neuvidíte, na kterých webech se vaše reklama zobrazovala, můžete si však vytvořit vlastní přehled (viz. předchozí díl o statistikách) a tam zvolit sloupec „web“.

Co bylo v seriálu řečeno o psaní inzerátů a cílení pomocí klíčových slov bohužel převážně vůbec neplatí pro obsahovou síť Skliku. Inzeráty se tam zobrazují ve zcela odlišném kontextu, než ve vyhledávání Seznamu (Obr. 2). Často mohou mít jinou formu, než jsme zvyklí na Seznamu, na obrázku jsou například oba řádky popisku spojeny do jednoho a není vidět cílová URL.

Obr. 2 – Příklad reklamy Skliku, zobrazené na webu partnerské sítě Novinky.cz

Obr. 2 – Příklad reklamy Skliku, zobrazené na webu partnerské sítě Novinky.cz

Pokud chcete inzerovat v obsahové síti Skliku, doporučujeme pro tento účel vytvořit oddělené kampaně a těm nastavit pouze zobrazování v obsahové síti. Existuje celá řada důvodů, proč je to efektivnější:

  1. Uživatelé si prohlížejí vaši reklamu v jiném kontextu – obvykle při čtení nějakého zájmového webu. Službu nebo produkt nehledají, nemají tendenci věnovat reklamám velkou pozornost. (Míra prokliku v obsahové síti bývá o řád nižší, než ve vyhledávání v Seznamu, typicky v řádu promile.)
  2. Výběr a řazení reklam, které se zobrazí na inzertní ploše vybraného webu, probíhá odlišně. Vaše reklamy jsou řazeny na základě míry prokliku (historie úspěšnosti) na daném webu a podobných webech v síti Skliku + dle relevance vámi nastavených klíčových slov vůči obsahu dané stránky.

Oproti AdWords v Skliku zatím neexistuje možnost vybírat si weby, na kterých chceme zobrazovat naši reklamu, například ze stromového seznamu kategorií (weby o vaření, weby o financích…). Cílení se děje na základě shody vašich klíčových slov s obsahem dané stránky. A v rámci optimalizace můžete pouze zakázat weby, na kterých se nechcete vůbec zobrazovat.

Jak jsme již zmínili výše, také o klíčových slovech při cílení do obsahové sítě je třeba přemýšlet úplně jinak. Sklik píše: „Doporučujeme, aby sestava obsahovala 5 až maximálně 20 klíčových slov, která by měla být volena podle toho, kde chcete svou reklamu tematicky zobrazovat, respektive jaké obecenstvo máte zájem oslovit.“ Pokud tedy cílovou skupinou naší kampaně jsou fanoušci fotbalu, můžeme cílit na slova jako gól, branka, zápas, skóre, která se pravděpodobně objeví na webu, který rádi čtou. Na rozdíl od vyhledávání je možné použít i nepřímé cílení – například čtenářkám webu o televizních seriálech nabídnout reklamu na šperky. Pokud bude u cílové skupiny uživatelů inzerát populární a budou na něj klikat, Sklik ho bude zobrazovat, přestože vztah mezi textem inzerátu a cílovou stránkou je volný.

Zdroje pro další studium

Slovníček pojmů

Pokud si nebudete jisti nějakým termínem z oblasti PPC, zkuste najít jeho vysvětlení ve Slovníčku pojmů.

Novinky o Skliku

Pokud chcete být stále informování o nových funkcích Skliku, můžete sledovat Sklik blog.

Nápověda, FAQ a kontakt

Pokud máte nějaké otázky ohledně Skliku, zkuste je najít v nápovědě či v často kladených otázkách (FAQ). Pokud se vám zdá, že nikde nemůžete odpověď najít, můžete kontaktovat technickou podporu Skliku na e-mailu sklik@firma.seznam.cz.

Přejeme vám mnoho úspěchů online.

20. 3. 2012 Anna Marie Dostálová
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×