Blog

Základy práce s Google Analytics - 5. díl

Od měření konverzí, které jsme probrali v minulém díle seriálu, je jen krůček ke sledování zisku, který Vám z nich plyne. O tom, jak toho v systému Google Analytics dosáhnout, pojednává dnešní pokračování.

Měření hodnoty konverzí a nastavení pro on-line obchod

Pokud nastavíte, jakou hodnotu pro Vás jedna uskutečněná konverze má, můžete pak v systému jednoduše sledovat své zisky. Máte dvě možnosti, jak konverzi vyčíslit. První, jednodušší, je v nastavení cíle prostě zadat zisk, který Vám jeho dosažení přinese. To se hodí, pokud máte cílů jen několik a jejich hodnota se příliš nemění, například si zákazník objedná čištění oken a vy víte, že díky tomu vyděláte 2 000 korun.

Druhý případ se týká webů, například internetových obchodů, kde je cena zboží proměnlivá a sortiment rozsáhlý, tím pádem se liší i profit, který každá transakce přináší. Řešením je dynamické zadávání hodnoty konverze přímo v kódu podle ceny produktu. Aby Google Analytics dokázal tyto údaje sledovat, je potřeba v nastavení profilu zapnout analýzu elektronického obchodování – „E-Commerce Analysis“. V sekci „Settings“ klikněte na odkaz „Edit“ vedle rámečku „Main Website Profile Information“.

Google Analytics - Edit Site

Na následující stránce pak změňte položku „E-Commerce Website“ z „No“ na „Yes“ a nastavte měnu, v které si přejete počítat své zisky. České koruny systém nezná, místo nich proto zvolte „None“, tedy žádná měna, ve statistikách pak uvidíte zisky spočítané správně, pouze bez udání měny.

Google Analytics - E-Commerce Website

V levé nabídce Google Analytics se Vám nyní zobrazí nová položka, „E-Commerce Analysis“, kde můžete sledovat výsledky obchodování.

Google Analytics - All Reports

Nyní je třeba přidat měřící kód do cílové stránky, na které je uskutečňována konverze. Kód přidejte až pod řádek, kde je načten měřící JavaScriptový kód ga.js. Měl by mít následující podobu:

<form style="display:none;" name="utmform"> <textarea id="utmtrans"> UTM:T|[ID_objednavky]|[Affiliate_partner]|[Celkova_cena_s_DPH]| [DPH]|[Postovne_bez_DPH]|[Mesto_zakaznika]| Region_zakaznika|[Stat_zakaznika] UTM:I|[ID_objednavky]|[ID_zbozi]|[Nazev_zbozi]|[Nazev_kategorie]| [Cena_za_kus_bez_DPH]|[Objednane_mnozstvi] { komentář - předchozí řádek opakovat pro každou objednanou položku } </textarea> </form> <script type="text/javascript">__utmSetTrans();</script> 

Jednotlivé položky pak nahraďte (včetně hranatých závorek) skutečným údaji. Výsledek by mohl vypadat například takto:

<form style="display:none;" name="utmform"> <textarea id="utmtrans"> UTM:T|070103|none|13400|1400|150|Praha|none|ČR UTM:I|070103|lednicka-m320|Lednička Samsung M320|Ledničky|12800|1 UTM:I|070103|lampa-mala|Malá stolní lampa|Lampy|300|2 </textarea> </form> <script type="text/javascript">__utmSetTrans();</script> 

Řádek UTM:T značí celou transakci a vyskytuje se v kódu pouze jednou, UTM:I pak prodávané položky a smí se opakovat.

Význam jednotlivých vkládaných polí:

 • [ID_objednavky] – ID objednávky v objednávkovém systému
 • [Affiliate_partner] – označení affiliate partnera (nepovinné)
 • [Celkova_cena_s_DPH] – celková cena objednávky včetně DPH a poštovného
 • [DPH] – výše DPH
 • [Postovne_bez_DPH] – výše poštovného bez DPH
 • [Mesto_zakaznika] – město, které zákazník uvedl v rámci fakturačních údajů
 • [Region_zakaznika] – tento údaj je lepší v rámci České republiky nezadávat, místo něj vložte [none]
 • [Stat_zakaznika] - stát, který zákazník uvedl v rámci fakturačních údajů
 • [ID_zbozi] – ID objednaného zboží v objednávkovém systému
 • [Nazev_zbozi] – název objednaného zboží
 • [Nazev_kategorie] – název kategorie, kam patří (pokud do více kategorií, uvést jen jednu)
 • [Cena_za_kus_bez_DPH] – jednotková cena zboží bez DPH
 • [Objednane_mnozstvi] – počet objednaných kusů

V sekci „E-Commerce Analysis“ se pak objeví obchodní výsledky uskutečněných transakcí. Co můžete z jednotlivých položek vyčíst?

Pod „Commerce Tracking“ najdeme „Revenue & Transactions“, neboli přehled celkových výdělků (Revenue) a počet uskutečněných transakcí (Trans).

Google Analytics - Revenue And Transactions

Conversion Rate Graph“ nabízí průměrný počet uskutečněných transakcí na jednoho návštěvníka.

Google Analytics - Conversion Rate Graph

V grafu „Average Order Value“ uvidíte průměrnou hodnotu objednávky a „Transaction List“ je seznamem všech uskutečněných transakcí.

Sekce „Loyalty & Latency“ poskytuje informace o době, kterou zákazník potřebuje k objednávce. Sem patří „New vs Returning“, aneb porovnání, jak nakupovali noví a vracející se návštěvnící. Zajímavým údajem je i „Time to Transaction“. Zde se dozvíte, po kolika dnech od první návštěvy zákazník uskutečnil objednávku. Jeho obdobou je „Visits to Transaction“, neboli počet návštěv, po kolika se zákazník rozhodl objednat.

Google Analytics - Time To Transaction

Oddíl „Revenue Sources“ shrnuje různé zdroje Vašich příjmů. Najdete zde především graf „Referring Sources“ – jaké zisky Vám přináší odkazující zdroje. Jednotlivé sloupce představují zdroj (Source), zisk (Revenue), počet objednávek (Trans), zisk z jedné objednávky ($/Trans) a podíl na ziscích (Percent $).

Google Analytics - Referring Sources

V sekci „Product Merchandising“ můžeme sledovat prodejnost podle druhů zboží. V grafu „Product Performance“ vidíme seznam nejprodávanějších produktů. Ve sloupích vedle jména zboží je počet prodaných kusů (Items), počet objednávek (Trans), zisk (Revenue), průměrná cena (Avg Price) a průměrný počet kusů v objednávce (Avg QTY).

Google Analytics - Product Performance

Tím jsme zakončili část věnovanou sledování zisků a on-line obchodování. V posledním díle se podíváme na několik pokročilých nastavení Google Analytics.

Seriál Základy práce s Google Analytics

Seznámení s instalací a nejzajímavějšími výstupy nástroje pro měření návštěvnosti webových stránek.

20. 2. 2007 Adam Fendrych
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×