Blog

Základy práce s Google Analytics - 6. díl

První kroky pro instalaci a práci s Google Analytics již známe. Nyní se podívejme na několik pokročilých možností využití a nastavení měřícího systému.

Měření subdomén

Pokud chcete v rámci jednoho profilu měřit několik subdomén (např. http://neco.example.com), je třeba do kódu ga.js, který vkládáte do stránek v rámci oné subdomény, vložit jeden řádek navíc, třeba hned za první řádku s Vaším Google Analytics kódem:

_udn="vasedomena.cz";

Místo vasedomena.cz doplňte skutečnou adresu Vaší hlavní domény.

Nyní systém přijímá data i pro stránky ze subdomény. Ve výstupech však nedokáže rozlišit, na které doméně se nacházejí a například ve statistice nejnavštěvovanějších stránek budou zobrazeny všechny dohromady, z hlavní domény i subdomén. Pokud Vám to nevyhovuje, můžete to změnit pomocí zvláštního filtru, který vytvoříte v nastavení profilu. Seznam filtrů uvidíte v rámečku „Filters Applied to Profile“, nový přidáte odkazem „Add Filter“.

Google Analytics - Add Filter

Na následující stránce nejprve vyplňte jméno filtru, třeba „subdomény“. Poté z nabídky „Filter Type“ zvolte „Custom Filter“, pod ní pak zatrhněte „Advanced“. Dalších šest položek zadejte takto (bez uvozovek):

  • Field A -< Extract A: do prvního okénka „Hostname“, do druhého „(.*)“
  • Field B -< Extract B: do prvního okénka „Request URI“, do druhého „(.*)“
  • Output To -< Constructor: do prvního okénka „Request URI“, do druhého „$A1$B1“

Zbytek můžete nechat, jak je.

Google Analytics - Add Subdomain Filter

Toť vše. Nyní by se ve statistikách u jednotlivých stránek měla zobrazovat adresa i s doménou.

Sledování reklamních kampaní

Pokud propagujete web na internetu prostřednictvím reklamních kampaní, je jistě dobré vědět, kolik návštěvníků Vám získaly, případně jakou část z nich se následně podařilo konvertovat v zákazníky. Může se jednat prakticky o jakýkoliv druh kampaně, která Vám umožňuje odkazovat na specifickou adresu na Vašem webu, tedy reklama ve vyhledávačích, placené odkazy, affiliate programy, výměna odkazů a další.

Kampaně spřízněného systému AdWords dokáže Google Analytics rozpoznat automaticky. Pro sledování ostatních kampaní je základní podmínkou, aby odkazovaná URL adresa na vašem webu obsahovala určité parametry. Parametry URL jsou proměnné, se kterými může pracovat skript na straně serveru, například PHP, ale také nemusí. Toho lze využít a vložit do adresy libovolné proměnné a neměnit přitom obsah stránky. Taková URL pak může vypadat například takto: http://www.example.com/?promenna=nejakahodnota.
První proměnná se tedy odděluje otazníkem, další lze přidat pomocí znaku &, tedy http://www.example.com/?promenna=nejakahodnota&promenna=jinahodnota.

Parametry URL

Google Analytics dokáže zpracovávat URL s následujícími parametry:

Source (zdroj)

Povinné, parametr utm_source. Odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například Google, Sklik, Etarget atd.

Medium (typ kampaně)

Povinné, parametr utm_medium. Zde specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o PPC, banner, e-mail, placený odkaz a podobně.

Term (výraz)

Nepovinné, parametr utm_term. Placené klíčové slovo, je možné využít v případě kampaně závislé na nějakém klíčovém slovu, typicky PPC.

Content (obsah)

Nepovinné, parametr utm_content. Určuje verzi inzerátu, vhodné při zkoušení účinnosti dvou různých variant textu.

Campaign (název kampaně)

Nepovinné, parametr utm_campaign. Jméno konkrétní kampaně, např. „zahradní technika“ nebo „levné letenky“.

Taková cílová adresa reklamní kampaně potom může vypadat například takto: http://www.example.com/?utm_source=Sklik&utm_medium=PPC&utm_term=letenky. V tomto případě přišel návštěvník před pay per click reklamu na Seznamu Sklik a hledal slovo „letenky“.

Sledování výsledků kampaní

Výsledky Vašich kampaní pak můžete sledovat v sekci „Marketing Optimization“ pod „Marketing Campaign Results“. Najdete zde údaje o konverzích, kterých dosáhli návštěvníci přivedení kampaněmi – Campaign Conversion, Source Conversion, Medium Conversion. Pokud máte nastavenou hodnotu konverzí, uvidíte, i jak se Vám díky kampaním vracejí investované prostředky (ROI – return of investments) – Campaign ROI, Source ROI, Medium ROI.

Konverze
Vedle názvu kampaně vidíme počet návštěvníků, které přivedla (Visits), kolik stránek si průměrně prohlédli (P/Visit), konverzní poměr (G/Visits), počet objednávek za návštěvu (T/Visits) a zisk na návštěvníka ($/Visits).

Google Analytics - Campaign Conversion

ROI
U každé kampaně vidíme počet návštěvníků (Visits), náklady na kampaň (Cost), zisk (Revenue), náklady na návštěvníka (CPA), průměrný zisk z jednoho návštěvníka (RPA) a celkovou návratnost investic (ROI).

Google Analytics - Campaign ROI

Duplicitní URL

Aby nám na adresách s parametry nevznikal duplicitní obsah totožný s adresami bez parametrů, je dobré využít možností nastavení souboru robots.txt, kterým se řídí vyhledávací roboti při indexování webu. Podrobně se tomuto tématu věnuje náš starší článek Reklamní kampaně v Google Analytics bez parametrů.

Konec seriálu

Tímto dílem náš seriál končí. Doufáme, že jste v něm nalezli užitečné informace a přejeme hodně úspěchů na internetu i ve světě offline.

Seriál Základy práce s Google Analytics

Seznámení s instalací a nejzajímavějšími výstupy nástroje pro měření návštěvnosti webových stránek.

21. 2. 2007 Adam Fendrych
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.
Vážení přátelé, v této nelehké době se snaží každý pomáhat, jak umí. V Sherpas jsme se rozhodli po dobu krize nabídnout firmám zdarma zpracování manažerského online dashboardu pro dokonalý přehled návratnosti investic do digitálních kanálů. Více informací o dashboardu.
dashboard zdarma
×