Blog

Základy práce s Google Analytics - 4. díl

Tento článek je zastaralý a může obsahovat zavádějící informace. Pro aktuální informace o řazení výsledků vyhledávání doporučujeme náš aktualizovaný článek "Základy práce s Google Analytics – 4. díl" Google Analytics je velmi užitečným pomocníkem při měření návratnosti prostředků, které jste do prezentace investovali, nabízí totiž možnost meření tzv. konverzí. To jsou Vámi definované body, kterých chcete, aby návštěvníci webu dosáhli, například objednávka zboží či žádost o konktakt. Jak vše správně nastavit se dočtete v dnešním díle seriálu.

Měření konverzí

Vedle zjišťování běžných údajů o pohybu a charakteru návštěvníků je měření konverzí pro mnohé nejzajímavější funkcí Google Analytics, neboť Vám napoví, jak je na tom Vaše prezentace z hlediska obchodní úspěšnosti. Zaslouží si vlastní článek, protože je třeba nejprve správně nastavit některé její parametry.

V případě komerčních webů konverze nastane, když se z návštěvníka Vašich stránek stane zákazník, nebo-li náklady, které jste do získání návštěvníka investovali, se promění v zisk. Podíl uskutečněných konverzí vůči celkové návštěvnosti se nazývá konverzní poměr.

Abyste poznali, že nastala, je potřeba určit akci, která znamená uskutečnění konverze. Často jde o zaslání objednávky zboží, může jí být i vyplnění kontaktního formuláře či registraci uživatele. Tuto akci pak definujete jako jeden z cílů (Goals) v Google Analytics a služba dokáže změřit, kolik z Vašich návštěvníků jej splnilo. Dozvíte se také, jak se právě oni na Váš web dostali a zjistíte tak, které reklamní kampaně či jaká klíčová slova Vám přinášejí největší zisk.

Všechna potřebná nastavení se provádí v sekci „Settings“. Na uvítací stránce Google Analytics klikněte na odkaz „Edit“ vedle jména profilu.

Google Analytics - přijímám data

Určení cílů

V nastavení profilu nás nyní bude zajímat část „Conversion Goals and Funnel“. Zde si můžete zvolit až čtyři různé cíle (Goals) a cestu, která k nim vede, tzv. trychtýř (Funnel). K uskutečnění konverze, třeba objednání zboží, se na vašem webu zákazníci dostávají různými cestami. Na začátku cesty jich stojí velký počet, ovšem skrz jednotlivé kroky se k objednávce navigací prokliká množství daleko menší. Toto zužování počtu klientů během postupu k cíli svým principem připomíná právě trychtýř.

Google Analytics vám umožní určit jednotlivé kroky vedoucí k cíli a sledovat, během kterých odpadne nejvíce potenciálních zákazníků. Na základě těchto informací pak lze zlepšovat navigační strukturu a použitelnost webu.

Pro zadání nového cíle zvolte v pravém sloupci „Edit“.

Google Analytics - Conversion Goals And Funnel

V následujícím příkladu si nastavíme měření konverzí pro klienty, kteří si objednají některou z placených služeb, v tomto případě naše školení Adwords.

Splnění cíle poznáme podle toho, že se návštěvník dostane na stránku potvrzující odeslání objednávky. Do první části formuláře proto do pole „Goal URL“ zadáme právě tuto adresu. „Goal Name“ je název cíle, ten si zvolíme tak, abychom ve statistikách snadno poznali, o co se jedná.

Google Analytics - Goal Setting - G1

Chceme-li sledovat, jak úspěšní jsou návštěvníci při hledání cesty k cíli, neboli kolik jich projde výše zmíněným trychtýřem, vypíšeme v následující sekci jeho jednotlivé kroky. Pokud Vás trychtýř nezajímá, klidně tuto část vynechte.

Ideální cesta k objednání školení pro nás je dejme tomu přes stránku Školení a podstránku Školení AdWords. Zadáme proto tyto dva kroky (Step 1 a Step 2) do formuláře.

Google Analytics - Define Funnel

Zbývá upřesnit nastavení. Při zaškrtnutí „Case sensitive“ rozlišuje systém v adrese cílů malá a velká písmena. V „Match type“ zvolíte, zda systém sleduje pouze adresy, které přesně odpovídají zadanému URL (Exact Match), jen obsahují tento řetěz znaků (Head Match), nebo obsahují určitý regulární výraz (Regular Expression Match). Do kolonky „Goal value“ pak můžete napsat, jaký finanční přínos pro Vás má dosažení daného cíle, klidně ji ale zatím nechte prázdnou.

Google Analytics - Additional Funnel Settings

A zbývá potvrdit údaje – „Save Changes“. Právě jste úspěšně nastavili první cíl.

Sledování konverzí

Nyní je třeba jen opět počkat, až Google Analytics nashromáždí potřebná data – obvykle má maximálně jednodenní zpoždění – a někteří z návštěvníků dosáhnou stanoveného cíle. Údaje se pak projeví ve většině statistik, které systém vyhodnocuje. Shrnutí dosažených konverzí nabízí hned v hlavní nabídce položka „Conversion Summary“.

Google Analytics - Conversion Summary

Pro další výstupy sledování konverzí klikněte v nabídce „All Reports“ na „Content Optimization“ a „Goals & Funnel Process“. Zde najdete následující položky:

  • Goal Tracking – počet konverzí za dané časové období
  • Goal Conversion – konverzní poměr za vybraný časový úsek
  • Defined Funnel Navigation – pokud máte definované trychtýře, jejich statistiku naleznete zde
  • Defined Funnel Abandonment – procento návštěvníků, kteří opustí definovanou cestu (trychtýř) ještě před dosažením cíle
  • Reverse Goal Path – zpětné sledovaní cesty k danému cíli. Seznam a procentuální zastoupení různých cest, kterými se skrz navigaci webu návštěvníci proklikali až ke konverzi.
  • Goal Verification – pokud lze dosáhnout cíle z několika různých adres, například je-li jím celý adresář, zde naleznete podrobně rozepsané jednotlivé položky.

Nyní víme, jak konverze nastavit a sledovat. Abychom dokázali snadno říci, zda web vrací investované peníze, můžeme v Google Analytics měřit, kolik finančních prostředků jsme prostřednictvím konverzí získali. Jak na to se naučíme v přístím díle seriálu.

Seriál Základy práce s Google Analytics

Seznámení s instalací a nejzajímavějšími výstupy nástroje pro měření návštěvnosti webových stránek.

19. 2. 2007 Adam Fendrych
Napište nám
×
Zanechte nám vzkaz. Ozveme se vám zpět.

Nejsilnější garance výkonu vašeho online marketingu na trhu

Za výsledky ručíme naší odměnou

Více o službě
×